AM – Almen musikledelse (Aarhus)

AM i Aarhus er den bredeste musiklæreruddannelse på konservatoriet. Du bliver indført i en alsidig vifte af fag og projekter og erhverver dig viden, færdigheder og kompetencer til at begå dig som underviser og musiker. Uddannelsen er bygget op, så der helt fra begyndelsen er fokus på udviklingen af såvel pædagogiske som instrumentale færdigheder. AM udbydes som både bachelor og kandidat på DJM.

Klassisk og rytmisk

Både klassiske og rytmiske musikere kan vælge AM. Da selve uddannelsen netop fordrer at du orienterer dig bredt, vil du modtage undervisning inden for såvel klassiske som rytmiske fagområder, uanset om dit hovedinstrument er rytmisk eller klassisk.

Dit netværk vil brede sig vidt, og du vil opleve at kunne facilitere og deltage i tværgående projekter i hele DJM’s fagmiljø.

At være AM’er

Som AM-studerende skal du arbejde alsidigt og entreprenant, og du vil få en stor berøringsflade. Samtidig bliver du del af et socialt og levende studiemiljø med andre AM’ere, som har et sammenhold, der rækker ud over studietiden.

Travlhed er der også efter studiet. En AM’er mangler sjældent arbejde efter endt uddannelse, fordi AM’ere med deres alsidige og solide faglighed er eftertragtede i musiklivet.

(For studerende der begynder i 2019 eller senere hedder uddannelsen: Almen Musikledelse. For ældre studerende hedder den Almen Musikpædagogik.)

Bachelor (3 år)

På bacheloruddannelsen i AM (BMus Almen musikpædagog/musikledelse) begynder du hurtigt at undervise forskellige hold i blandt andet kor og sammenspil, samtidig med at du selv får undervisning i fx hørelære, musikteori og dit hovedinstrument.

Uddannelsens kernefag, Elementær Musikopdragelse (EM), Korledelse, Ensembleledelse og Sammenspilsledelse, er opdelt i forskellige klassiske, rytmiske, børne- og voksenmoduler, så du erhverver dig både udøvende og undervisningsmæssige kompetencer.

Fagene i uddannelsen er delt op i områderne:

  • Hovedområde: Fag hvor den studerende er udøvende og fag, der understøtter dette aspekt
  • Pædagogik: Fag hvor den studerende formidler og underviser samt fag, der understøtter dette
  • Almene fag: Grundlæggende støttefag, som alle bachelorstuderende undervises i
  • Entreprenørskab: Fag og projekter, hvor den studerende får erfaring som iværksætter, leder af dynamiske processer og redskaber til karrierehåndtering
  • Bachelorprojekt: Studiet afsluttes med bachelorprojektet, en specialisering, som den studerende selv definerer ud fra egne interesser og behov

Kandidat (2 år)

Kandidatuddannelsen i AM (MMus Almen musikpædagogik/musikledelse) bygger oven på de færdigheder og kompetencer, du har erhvervet dig på bacheloruddannelsen.

Du fordyber dig i tre supplerende hovedfag foruden dit hovedinstrument, som kan være enten klassisk eller rytmisk. De supplerende hovedfag kan fx være korledelse, hørelære eller hovedinstrumentpædagogik og indeholder et formidlingsaspekt og et pædagogisk forløb.

Fagene i uddannelsen er delt op i områderne:

  • Hovedområde: Fag hvor den studerende er udøvende og fag, der understøtter dette aspekt
  • Pædagogiske fag: Fag hvor den studerende formidler og underviser samt fag, der understøtter dette
  • Entreprenørskab: Fag og projekter, hvor den studerende fordyber sig i rollen som iværksætter, leder af dynamiske processer og desuden får udbygget redskaberne til karrierehåndtering
  • Kandidatprojekt: Foruden selve projektet undervises der i form af vejledning og fag der forbereder den studerende på projektarbejdet.

Studieplaner

Bachelor- og kandidatuddannelsen er nøje beskrevet i hver sin studieplan. Du kan finde den relevante studieplan i den samlede oversigt her.