DJM Forskningsseminar 2019

RAMA Research Musikundervisning 2.0 – et kig ind i fremtiden

Forskningsseminar med undervisere fra Det Jyske Musikkonservatorium

Det Jyske Musikkonservatorium inviterer til seminar. Her vil konservatoriets undervisere præsenterer deres forsknings- og udviklingsprojekter i foredrags-, koncert- og posterform. De mundtlige oplæg fortæller om udvikling af nye undervisningsformer. Koncerten viser brug af musikalsk historiefortælling. De øvrige projekter afspejler konservatoriets musikalske mangfoldighed med emner som ny musik for klassisk og rytmisk guitar, tidlig musik for trombone og nye former for korledelse.

Tid: fredag d. 10. maj, 2019 kl. 15:00 -17:00

Sted: Kammermusiksalen, Musikhuset, Aarhus

Program:

15:00 Velkommen v. professor for forskning Peter Vuust

15:05 Frederik Munk Larsen – Teaching Guitar Fundamentals

Projektet undersøger, hvordan analyse af de motoriske udfordringer, der møder guitaristen i specifikke musikalske passager sammen med forståelse af grundlæggende biomekaniske processer, kan lede til en ny tilgang til instrumentet. Munk Larsen vil i sit oplæg beskrive og demonstrere hvordan enkle øvelser med og uden instrument kan bidrage til mere hensigtsmæssig teknik og forbedrede øverutiner.

15:20 Søren Rastogi/Lasse Laursen – Blended piano

I Blended Piano arbejdes der med at forankre og udvikle hovedfagsundervisningen vha. online læringsrum og videooptagelser. I projektet afprøves, undersøges og evalueres forskellige tilgange til undervisning i et tværgående samarbejde imellem klaverfaggruppens fem lærere og 19 studerende, og det er resultaterne heraf som vil blive præsenteret i dette oplæg.

15:40 Poster Session

16:10 Christian Vuust – Musik og storytelling

Saxofonisten Christian Vuust vil fortælle om sit mangeårige arbejde med at bruge historiefortælling i sit musikalske arbejde. Det være sig både i forhold til valg af repertoire, fortolkning af de enkelte værker samt iscenesættelse og formidling af musikken. Christian Vuust vil sammen med pianisten Hans Esbjerg give musikalske eksempler.

16:25 Rasmus Birk – Interaktivt undervisningsmateriale for guitar og trommer

Rasmus Birk har udviklet et omfattende interaktivt undervisningsmateriale for guitarister og trommeslagere på videregående niveau. Materialet giver i billede og lyd en grundig indføring i en lang række tekniske og musikalske aspekter af instrumenternes roller i forskellige genrer. Birk vil i sit oplæg fortælle om projektets formål og tilblivelse og demonstrere, hvordan materialet tilgås og anvendes.