Rejse- og udgiftsafregning

Gæstelærere, eksterne censorer og andre løst tilknyttede kan få rejsegodtgørelse i forbindelse med deres medvirken i DJMs undervisning, eksaminer eller andre arrangementer.

Al rejse- og udlægafregning på DJM foregår via RejsUd.

For fastansatte gælder denne procedure.

For studerende, censorer og “ikke fastansatte” gælder denne procedure.

Vejledninger m.m.

Link til vejledning om rejseafregning/udgiftsafregning.

Tro og love-erklæring

Afregningsskema til RejsUd.

Tjenesterejseaftalen

Tjenesterejseaftalen er den aftale, der er indgået mellem Finansministeriet (Personalestyrelsen) og centralorganisationerne angående reglerne på tjenesterejseområdet.

Aftalen er offentliggjort i cirkulæret om tjenesterejseaftalen, der indeholder selve regelgrundlaget på tjenesterejseområdet. For så vidt angår de aktuelle satser for transportgodtgørelse, time-dagpenge (indland/udland), procent-godtgørelse, hoteldispositionsbeløb samt udokumenterede nattillæg fremgår dette af satsreguleringscirkulæret.

Eventuel overnatning, taxa og fly kan anvendes efter særlig aftale med administrationen.

Såfremt der afviges fra ovenstående skal ledelsen kontaktes mhp. evt. dispensation.

Regler

Følgende notat beskriver reglerne for tjenesterejser:

Notat vedr. tjenesterejser og rejsegodtgørelse