AM og musikskolerne

Som følge af folkeskolereformen og de senere års udvidede opgaver for musikskolerne er der et øget behov for undervisere med AM-faglighed. Jens Dammeyer Sørensen er leder af Holstebro Musikskole og selv kandidat fra AM-uddannelsen. Vi har bedt ham uddybe, hvorfor AM-uddannelsen i stigende grad er relevant for musikskolerne.

Musikskolernes opgave er i høj grad blevet, at vi skal være meget brede i vores faglighed. For det første har vi en stor opgave, som skal løses i samarbejde med folkeskolen, og som kræver at man kommer med kompetencer, der ikke nødvendigvis har en høj-høj faglighed men derimod en bred faglighed. Det er en udfordring, og der kan vi mærke, at vi mangler AM’ere til at varetage de typiske opgaver i forbindelse med vores eksterne samarbejder. De har netop den profil, der skal til for at løse disse opgaver, mere end høje og mere smalle faglige profiler har.

Nu er det jo ikke nyt, at vi har forpligtende samarbejder med folkeskolen, men omfanget af opgaven er vokset. Og i folkeskolen skal man kunne navigere med mange børn på én gang, altså klasseundervisning eller orkesterledelse. Netop ledelse er en vigtig del af AM-uddannelsen, AM står jo for ”Almen Musikledelse.” Mange af vores øvrige undervisere ville ikke kunne kapere at være i en klasse, også selvom der altid er en pædagog eller en lærer med fra skolen.

Og samarbejdet med folkeskolen fylder meget. Bare på én bestemt folkeskole her i Holstebro har vi mindst 2½ årsværk tilknyttet, som løser opgaver, der i høj grad trækker netop på AM-fagligheder. En moderne musikskole leverer langt fra kun betalingsundervisning i fritiden, vi har også andre forpligtelser, som fylder meget i dag.

Udover skolesamarbejdet er der i dag en stor bevidsthed om, hvordan vi laver nogle tilbud, som ikke er ekskluderende men i højere grad inkluderende for mange forskellige målgrupper. Det er noget vi arbejder meget med her i Holstebro. Vi er meget interesserede i at lave tilbud, hvor det ikke er musik-musik-faglighed, der står først for, men netop det personlige, det pædagogiske – og så dernæst det musikfaglige.

Vi har for tre år siden startet det vi kaldet ”Musikklubben”, som sigter mod at børn med alle mulige baggrunde – musik/ikke-musik baggrunde – kan komme med i et fællesskab, som selvfølgelig er tegnet af musikaktiviteter, men som egentlig handler mere om at mødes og lave fællesskaber – og nå ja, så laver vi også noget, som på en eller anden måde handler om musik. Fordi vi tror på, at vi kan gøre en forskel for børn, også selvom de ikke skal være musikere. Det kan jo være, nogle af dem bliver det, men vi nedtoner det musikfaglige og fokuserer på det pædagogiske og på det personlige møde med voksne mennesker, der laver pædagogisk arbejde. Ledelse kan være mange ting, det er ikke kun ledelse af orkester, det kan også være ledelse af en gruppe børn. Og med de fagligheder, man kommer med fra AM, der kan man varetage den type opgaver, hvor det netop ikke er smalt, men bredt.

(Interview v/ informationsmedarbejder Klaus Møller-Jørgensen, november 2022.)