Alumneundersøgelser

Undersøgelsen søger at belyse forhold i en række alumners arbejdsliv, der kan have betydning for udviklingen af kvaliteten af DJM’s uddannelser. Undersøgelsen er gennemført som interview med syv alumner i efteråret 2016.

Læs Alumneundersøgelse 2016

Undersøgelsen fokuserer især på to spørgsmål:
– Hvordan har viden, færdigheder og kompetencer fra de gennemførte uddannelser fungeret i arbejdslivet indtil nu?
– Hvordan kan DJM’s nuværende studerende gøres endnu mere parate til arbejdslivet?