Aalborg

På Det Jyske Musikkonservatorium i Aalborg har du mulighed for at gå til gratis musikundervisning.

De studerende skal som et led i deres uddannelse øve sig i at undervise, og derfor har du ved at udfylde og indsende ansøgningsskemaet mulighed for at komme i betragtning til at få kvalificeret undervisning i et instrument, sang, sammenspil, ssb (sang, spil og bevægelse) eller kor.

Alder: Alle uanset alder kan komme i betragtning.

Undervisningen på instrument/sang foregår enten som soloundervisning eller på små hold.

Niveau: Fra nybegynder (der aldrig har spillet før) og til videregående.

Instrumentalundervisningen varer ca. 30 min per uge. Et forløb varer typisk 20 gange.

Sæson: Fra september til maj.

Undervisningen foregår som regel om eftermiddagen. Forløbet afsluttes med at du medvirker ved den studerendes eksamen i maj/juni.

Holdundervisningen i sammenspil, ssb eller kor varer typisk 1,5 time pr. uge.

Alle uanset niveau eller alder er velkomne til at søge!

Når du har mailet din ansøgning (ansøgningsskema nederst) til [email protected], bliver du kontaktet af DJM, såfremt vi kan bruge dig som kanin.

Hvis du ikke bliver kontaktet betyder det, at vi desværre ikke kan tilbyde dig undervisning i år.

Vi gemmer din ansøgning i et år, hvorefter du skal tilmelde dig igen, hvis du fortsat er interesseret.

Du skal være opmærksom på, at vi videregiver oplysningerne fra ansøgningsskemaet til de studerende, så de kan kontakte dig, hvis de vil tilbyde dig undervisning.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Ansøgningsskema