30.08.2019

Udviklingsprojekt realiseres ved Aarhus Festuge

Ved DJM’s traditionsrige festugeshow præsenterer professor i komposition og ledelse af Big Band og store ensembler Jens Christian ”Chappe” Jensen et konkret og klingende resultat af sit arbejde med det kunstneriske udviklingsprojekt ”The Electroacoustic Experience” – orkestermusik i nyudviklet elektronisk kontekst.

Projektet går ud på at eksperimentere med nye strategier for komposition, improvisation og instrumentation for stort orkester og med inddragelse af avanceret elektronisk lydbearbejdning. Det overordnede formål er at udvikle nye elektroakustiske koncertformer, hvor den akustiske musik (dog gerne forstærket via PA-anlæg m.m.) og den elektroniske musik bliver direkte integreret i hinanden. Projektet er støttet med midler fra Kulturministeriets pulje til kunstnerisk udvikling (KUV).

Processen foregår ved at undersøge og afprøve forskellige former for tværfaglige samarbejder med etablerede kunstnere, komponister og studerende. Og det er netop, hvad der sker ved festugeshowet d. 31. august og 1. september, hvor op mod 60 studerende fra alle konservatoriets uddannelseslinjer spiller og synger Chappes nye værk ”Surround about Rosie”, med de elektroniske komponister Wayne Siegel og Søren Lyngsø som solister. Se mere om festugeshowet via Det Sker.

Alle nyheder