14.01.2022

Udvidet tværfagssamarbejde mellem kunstskolerne

Kunstskolernes tværfagskatalog

De syv kunstskoler under Kulturministeriet har siden 2020 udgivet et fælles tværfagskatalog, som giver de studerende mulighed for at følge enkelte undervisningsforløb på andre kunstskoler end deres egen, sammen med studerende fra alle de andre skoler. Kurserne skal styrke de studerendes adgang til tværdisciplinære læringsmuligheder og forudsætter ikke specifikke kernefaglige færdigheder.

I forårssemestret 2022 udbydes der nu for første gang et kursus, som er tilrettelagt af alle kunstskolerne i fællesskab: ”Introduktion til tværdisciplinært arbejde”. Kurset udbydes på kandidatniveau og er en grundlæggende introduktion til at arbejde tværdisciplinært, bl.a. vil der blive arbejdet med at søge efter et fælles kunstfagligt sprog på tværs af kunstarterne.

Alle øvrige kurser har hidtil været og er fortsat udbudt af de enkelte uddannelsesinstitutioner hver for sig. I forårssemestret 22 udbyder Det Jyske Musikkonservatorium eksempelvis et kursus i sangskrivning (uden formelle musiske forudsætninger), Rytmisk Musikkonservatorium udbyder et kursus i musiknotationens kulturhistorie, og Kunstakademiets Billedkunstskole udbyder et kursus i ”Sonic Orientations”, hvor der bl.a. arbejdes med ”aktiv lytning” og ”Deep listening”.  Ansøgningsfrist til forårets kurser er d. 24. januar.

​Udbuddet af det fælles tværfagskatalog er en del af kunstskolernes samarbejde i CAKI, Videncenter for de videregående kunstneriske uddannelser, der arbejder med at styrke professionaliseringen af de kunstneriske studerende gennem entreprenørskab, tværfaglighed og kunstnerisk innovation.

Alle nyheder