25.08.2020

Temadag i samarbejde med Scenekunstskolen

Sammen med Den Danske Scenekunstskole inviterer DJM til ”Kunstpædagogisk Forsamlingshus” d. 7. januar 2021 i Musikhuset Aarhus. Baggrunden er, at stadig flere musikskoler bliver til kulturskoler, hvorfor en udkrystallisering af en kunstpædagogik på tværs af traditionelle faggrænser bliver stadig vigtigere.

Temadagen undersøger forskellige tilgange til kunstnerisk praksis, fx en legende eller en eksperimentel tilgang, og ser nærmere på kunstneriske processer og hvordan kunstnerisk praksis kan berige det pædagogiske arbejde med kunst.

Blandt oplægsholderne er komponist og musikpædagog Østen Ore, der igennem mange år har arbejdet med børn/unge og musik. Ore har bl.a. stor erfaring i at sætte kunstneriske processer ind i en pædagogisk sammenhæng. Deltagerne møder også forfatteren Leonora Christina Skov, som i sit kunstneriske arbejde i høj grad bruger sig selv og sit eget liv som kunstnerisk materiale og dermed tilfører et eksistentielt element til den kunstneriske proces.

Mere info om temadagen her. Der er tilmeldingsfrist d. 2. november. Pga. corona-restriktioner er der som udgangspunkt kun plads til 200 deltagere. Der vil blive oprettet en venteliste.

Alle nyheder