10.01.2019

Status på kunstnerisk udvikling

Det handler bl.a. om fup og bedrag: En indspilning af en orgelkoncert med et orkester i Sønderborg og et orgel i Aarhus; og om hvordan original mellemøstlig inspiration fører til helt ny musik gennem studiebesøg i Mellemøsten og brug af eksilerede musikere fra Syrien; og om hvordan japansk kampsport kan optimere slagtøjsteknik og udtryk på marimba.

Alt dette og meget mere kan man læse om i den elektroniske årbog 2018 fra det såkaldte KUV-netværk blandt de kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet. Årbogen udkom kort inden jul 2018 og har bidrag fra de fire danske musikkonservatorier og fra billedkunstskolerne, scenekunstskolen og filmskolen. Det Jyske Musikkonservatorium bidrager med i alt seks projektbeskrivelser.

KUV står for ”Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed” og dækker over mange forskellige kunstneriske projekter som f.eks. nye værker, nye indspilninger, nye tilgange til kunstnerisk udvikling m.m. I 2012 blev KUV nærmere defineret af Kulturministeriet som kunstneriske projekter, der munder ud i et offentligt tilgængeligt resultat og som ledsages af en refleksion over såvel proces som præsentation. Der pågår i disse år et løbende arbejde med at højne kvaliteten og skærpe fokus på de kunstneriske uddannelsers forsknings- og udviklingsarbejde. KUV-årbogen dokumenterer en del af dette arbejde.

Alle nyheder