01.06.2022

Rektorskifte

Fra d. 1. juni er vicerektor Keld Hosbond konstitueret rektor ved Det Jyske Musikkonservatorium i en periode på 12 måneder. Konstitueringen sker efter at rektor Claus Olesen fratrådte sin stilling med udgangen af maj for at blive leder af Mariagerfjord Kulturskole.

Keld Hosbond er uddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium som rytmisk musiklærer med basun som hovedinstrument samt fra Statskundskab i Aarhus. Han var i en længere årrække international koordinator ved konservatoriet, indtil han i 2016 blev udnævnt som vicerektor.

Keld har undervist i gymnasiet i musik og samfundsfag og på konservatoriet i fag som pædagogik, arbejdsmarkedskundskab og entreprenørskab. Han har især arbejdet med det internationale område, hvor han har været initiativtager og nøgleperson på en lang række projekter, herunder etablering af det verdensomspændende konservatorienetværk Glomus, opbygning af kapacitetsudvikling i bl.a. Mali, Afghanistan og Palæstina, etablering af joint study programmer med skandinaviske konservatorier m.m.

Claus Olesen har en lang historie med Det Jyske Musikkonservatorium bag sig. Han har selv studeret på konservatoriet, han er tidligere underviser, og fra 2008 var han studieleder for konservatoriets klassisk afdeling indtil han tiltrådte som rektor i 2015.

Alle nyheder