image description

Søren Nørbo

Lektor, Klaver, komposition, hørelære og sangskrivning

Mobil:    +45 28 262 129

Pianist og komponist. 10 udgivelser, primært med egne kompositioner, blandt andre med Joakim Milder, Django Bates, Kresten Osgood, Nils Davidsen, Niels Præstholm, Lars Skinnebach og Ulrik Spang-Hanssen.

Fagområder 2021-22

Klaver, hovedinstrument
Andre hovedinstrumenter
Hørelære, BA1 og BA2
Praktisk hørelære, BA valgfag
Koncerter hver uge med studerende fra alle afdelinger
Komposition, KA valgfag
Øvning og inspiration, BA valgfag, rytmiske og klassiske studerende på separate hold
Forum for kunstnerisk udvikling, BA1
Improvisation for klassiske studerende, KA

I Klaver, hovedfag, tilrettelægges timerne med udgangspunkt i hver enkelt studerende. Udover at arbejde mod en pianistisk grundfaglighed er udgangspunktet for timerne, at den studerende skal finde sin egen vej, sin egen stemme og afsøge muligheder. Arbejdet med improvisation, komposition og repertoire og fokus på band- og koncertaktiviteter og projekter er nøgleord for timerne. Glæden og nysgerrighed ved musikken og klaveret som instrument er allestedsnærværende i timerne.

Studerende med andet hovedinstrument end klaver er velkomne. I dette studieår har en guitarist og en marimbaspiller timer i hovedinstrument med mig.

Hørelære BA1 og BA2 tilrettelægges med udgangspunkt i den aktuelle hørelærestudieordning og med fokus på det hele musikerskab og det skabende element, blandt andet igennem kompositionsopgaver.

Praktisk hørelære er et nyt valgfag, der integrerer hovedinstrument og hørelære.

Koncerter foregår hver uge med én studerende og mig. Der afholdes prøver tirsdag aften og koncert onsdag aften i Kammermusiksalen og koncerterne er offentlige. Jeg komponerer musik til den specifikke studerende, så vidt muligt.

Komposition er et valgfag, hvor der stilles ugentlige opgaver af mindre eller større omfang. Opgaverne er overvejende væsensforskellige fra uge til uge.

Øvning og inspiration er et valgfag, hvor der både er opgaver fra uge til uge og opgaver stillet i timerne, som løses i hvert sit lokale. Opgaverne skal stimulere til en varieret, hensigtsmæssig, inspirerende og spillevende øvning.

Forum for kunstnerisk udvikling er i allerhøjeste grad de studerendes eget fag. De studerende udvikler og gennemfører et personligt musikalsk projekt i løbet af et semester og henter inspiration og erfaringer fra hinanden, underviserne er mest af alt tovholdere.

Improvisation for klassiske studerende er et valgfag, som tager udgangspunkt i de studerendes egen musikalske baggrund og musikalitet. Der præsenteres en bred vifte af tilgange, som kan bruges af alle.