image description

Søren Nørbo

Lektor, Klaver, komposition, hørelære og sangskrivning

Mobil:    +45 28 262 129

Pianist og komponist. 10 udgivelser primært med egne kompositioner, blandt andre med Joakim Milder, Django Bates, Kresten Osgood, Nils Davidsen, Niels Præstholm, Lars Skinnebach, Ulrik Spang-Hanssen.

Fagområder 2023-24:
Klaver, hovedinstrument
Klaver, valgfag
Hørelære, BA1 og BA2
Koncerter, ugentlig i duo med studerende fra alle afdelinger
Komposition, BA og KA valgfag (3 hold)
Komposition, KA sangskrivning
Inspiration – og øvning, BA valgfag
Forum for kunstnerisk udvikling, BA1
Improvisation for klassiske studerende, KA

I Klaver, hovedfag, tilrettelægges timerne med udgangspunkt i hver enkelt studerende. Udover at arbejde mod en pianistisk grundfaglighed er udgangspunktet for timerne, at den studerende skal finde sin egen vej, sin egen stemme og afsøge muligheder. Arbejdet med improvisation, komposition og repertoire og fokus på band- og koncertaktiviteter og projekter er nøgleord for timerne. Glæden og nysgerrighed ved musikken og klaveret som instrument er essentiel.

Hørelære BA1 og BA2 tilrettelægges med udgangspunkt i den aktuelle hørelærestudieordning og med fokus på det hele musikerskab og det skabende element.

Koncerter foregår hver uge med én studerende og mig. Vi holder prøve tirsdag aften og spiller koncert onsdag aften i Kammermusiksalen og koncerterne er åbne for offentligheden. Jeg komponerer musik til den specifikke studerende, så vidt muligt.

Komposition BA og KA valgfag og Sangskrivning er fora, hvor der komponeres fra uge til uge med udgangspunkt i væsensforskellige opgaver. Det skabende element og samtalerne om kompositionerne og andre emner, der kan være relevant i forhold til at være skabende kunstner, danner et fælles rum, hvor indblikket i hinandens arbejdsrum, processor og udtryk også
bliver en væsentlig del af udbyttet. Et gennemgående dogme for faget over årene har været, at jeg ikke genbruger materiale, og det har det formål at det skabende element i kompositionsprocessen også afspejles i fagets tilrettelæggelse.

Inspiration – og øvning er et valgfag, hvor der både er opgaver fra uge til uge og opgaver stillet i timerne, som løses i hvert sit lokale. Opgaverne skal stimulere til en varieret, inspirerende og spillevende øvning. Som titlen antyder, så er hensigten med faget, at inspiration danner fundamentet for øvning, og udvisker eller forandrer oplevelsen af øvning som en disciplin i sig selv.

Forum for kunstnerisk udvikling er i allerhøjeste grad de studerendes eget fag. De studerende udvikler og gennemfører et personligt musikalsk projekt i løbet af et semester og henter inspiration og erfaringer fra hinanden og underviserne er mest af alt tovholdere.

Improvisation for klassiske studerende er et valgfag, som tager udgangspunkt i de studerendes egen musikalske baggrund og musikalitet. Begreberne fortolkning, personligt aftryk og improvisation er nært beslægtede, og der tilstræbes en afklaring omkring den enkeltes måde at forholde sig til, hvordan musikken gribes an. Der præsenteres en bred vifte af tilgange, som kan bruges af alle.