image description

Søren Nørbo

Lektor, Klaver, komposition, hørelære og sangskrivning

Tlf:          +45 72 267 452

Mobil:    +45 28 262 129

Pianist og komponist. 10 udgivelser med egne kompositioner, blandt andre med Joakim Milder, Django Bates, Kresten Osgood, Nils Davidsen, Niels Præstholm, Lars Skinnebach, Ulrik Spang-Hanssen.

Fagområder 2018-19:
Hørelære
Klaver (hovedinstrument)
Andre hovedinstrumenter
Koncert
Komposition
Morgenøvning
BA-projektvejledning

Hørelære tilrettelægges med basis i en grundlæggende hørelærestudieordning og med fokus på det hele musikerskab og det skabende element. Blandt andet igennem kompositionsopgaver. Særligt gælder for sangskrivningsuddannelsen at hørelære overvejende er bygget op omkring kompositionsopgaver.

I klaver hovedfag tilrettelægges timerne individuelt og i samråd med den studerende. Udover at arbejde mod en stærk pianistisk grundfaglighed er udgangspunktet for timerne, at den studerende skal finde sin egen vej, sin egen stemme og afsøge muligheder. Improvisation, komposition, repertoire, band- og koncertaktiviteter, glæden ved og nysgerrigheden overfor musikken og klaveret som instrument, er allestedsnærværende i timerne, uanset hvad der arbejdes med.

Studerende med andet hovedinstrument end klaver er velkomne. I år har to guitarister deres timer i hovedinstrument med mig.

Derudover tilbyder jeg i 2018-19 følgende fag og tiltag uden for studieordningen:

Morgenøvning: Hver onsdag kl. 7.30 – 9.00 præsenterer jeg en koncentrationsskabende og utraditionel øvelse, som de studerende alene eller i gruppe går i øvelokalet med og derefter evaluerer i plenum. Alle BA-1 studerende.

Komposition: Hver torsdag kl. 7.30 – 9.00 præsenterer jeg en kompositionsopgave, som de studerende går i hver deres lokale med og derefter evalueres kompositionerne i plenum. Alle BA-2 studerende.

Koncert: Jeg holder hver uge en prøve tirsdag aften forud for en koncert onsdag aften med en eller to studerende. Jeg medbringer 6 nye eller nyere kompositioner, som vi sammen tilrettelægger og bruger som forlæg for improvisation.

Vejledning: Hver onsdag kl. 15.30-17 er jeg til rådighed for alle studerende på alle studieretninger efter forudgående aftale. Emner kan være bandvejledning, musikalsk vejledning, komposition e.a.

Fagene ”Repertoire” (Dele af et mesterværk indstuderes og internaliseres på instrument gennem transposition og analyse) og ”Improvisation for klassiske studerende” og ”Sammenspil” fra 2017-18 er ikke aktive fag i dette studieår.

Alle er velkomne til at henvende sig med ønsker om oprettelse af ovenstående eller andre fagområder. Alt er sædvanligvis muligt!