22.03.2023

Ny udredning undersøger elektronisk musikpædagogik

Underviser i elektronisk musikpædagogik på Det Jyske Musikkonservatorium, David Mondrup, har netop afsluttet et pædagogisk udviklingsprojekt med en skriftlig udredning af fagets pædagogik. Elektronisk Musik er et relativt nyt område inden for musikundervisning men har vundet stadig større udbredelse på musikskoler, højskoler, konservatorier m.m. gennem de seneste 2-3 årtier. Der eksisterer således allerede en pædagogisk praksis på området, som projektet har arbejdet med at dokumentere og diskutere.

Mondrup hæfter sig især ved to forhold, som karakteriserer fagets pædagogik:

Et meget bredt og udpræget skabende fag

Der er ret forskellige opfattelser af, hvad “elektronisk musik” egentlig dækker over. Al den musik, der kommer ud af komposition af elektronisk musik, kan vanskeligt siges at være inden for én og samme genre. Men der er enighed om, at faget “Elektronisk Musik” er et skabende fag. En elektronisk musiker er en komponist. Derfor findes der ikke et endeligt facit. Succeskriteriet for undervisning i Elektronisk Musik er ikke, at man som elev ender med et bestemt produkt, men derimod at man på vejen mod dette produkt udvikler sig som kunstner.

Intet hierarki

Faget Elektronisk Musik sætter spørgsmålstegn ved den hierarkiske elev/lærer-rolle. Faget fungerer godt, når læreren tør at træde væk fra rollen som alvidende uddeler af visdom, og undervisningen bliver til en deling af det levede liv med fagligheden. Det er helt i tråd med fagets natur fx at undervise i emner og ud fra vinkler, som man som lærer ikke nødvendigvis mestrer 100 % ift. elevernes niveau, men som man gerne vil udforske sammen med eleverne. Det er således en tankevækkende observation, at flere af de lærere, der er blevet interviewet til udredningen, bemærker at de ikke synes de har ret meget til fælles med den typiske konservatorieuddannede musiklærer i et instrument eller i sammenspil. Undervisning i Elektronisk Musik har i høj grad kreativitets- og kunstnerisk udvikling som mål, snarere end færdighedsindlæring.

Læs mere om metode og baggrund for det pædagogisk udviklingsprojekt her.
Se hele David Mondrups udredning her.

Projektet er støttet af både FFD (Folkehøjskolernes Forening) og FOKU midlerne på Det Jyske Musikkonservatorium.

Alle nyheder