08.02.2024

Ny rektor

Ny rektor for Danmarks største musikkonservatorium

Keld Hosbond (56) tiltræder pr. 1. marts 2024 som rektor ved Det Jyske Musikkonservatorium med afdelinger i Aarhus, Aalborg og Holstebro. Siden juni 2022 har Hosbond været konstitueret rektor for konservatoriet.

Bred faglig profil

Keld Hosbond har en bred både musikfaglig, pædagogisk og administrativ profil. På baggrund af en uddannelse som både musiker (rytmisk basunist fra DJM) og cand.scient.pol. (AU) har han i mere end 20 år været tilknyttet Det Jyske Musikkonservatorium som bl.a. underviser, planlægningschef og leder af konservatoriets internationale arbejde. Fra 2016 til 2022 fungerede Hosbond som vicerektor.

På det internationale område har Keld Hosbond bl.a. stået for opbygningen af det internationale konservatorienetværk Glomus, med udvekslingsaftaler og kapacitetsopbygning i alle del af verden, fra Brasilien over Mali og Palæstina til Afghanistan. Blandt andre indsatsområder kan nævnes entreprenørskabsfaget, fundraising og udvikling af kunstnerisk medborgerskab. Sideløbende med konservatoriekarrieren har Keld Hosbond fortsat et aktivt virke som musiker, bl.a. som backing for talrige solister og artister.

Samarbejde med ny bestyrelse

Det Jyske Musikkonservatorium har på linje med de øvrige kunstneriske uddannelser netop fået en bestyrelse. Keld Hosbond bliver således den første rektor ved konservatoriet, der refererer til en bestyrelse.

Bestyrelsesleder Morten Koppelhus udtaler i forbindelse med udnævnelsen:

Vi er i bestyrelsen super glade og spændte, vi har blandt meget kvalificerede ansøgere fundet den helt rigtige person og ser i Keld den rigtige cocktail af viden og nysgerrighed, enorm kompetence og store ambitioner på DJM’s vegne. Bestyrelsen glæder sig til at komme i gang med arbejdet i tæt parløb med den nye rektor og med ledelsen, medarbejderne og de studerende. Et arbejder, der bl.a. handler om arbejdet med ny strategi for 2025-28.

Keld Hosbond udtaler i forbindelse med udnævnelsen:

Jeg glæder mig utrolig meget til at være med til at føre denne fantastiske institution ind i fremtiden og til at være med til at skabe en ny strategi i tæt samarbejde med bestyrelse, studerende og ansatte. Stillingen som rektor er et drømmejob for mig, og jeg nyder arbejdet med at skabe de bedst tænkelige rammer for at alle de talentfulde studerende kan folde deres potentialer ud. Til glæde ikke bare for dem selv, men for hele samfundet.   

Bredt konservatorium

Det Jyske Musikkonservatorium er med sine over 400 studerende Danmarks største og samtidig meget vidtfavnende. Konservatoriet har uddannelser inden for både klassisk, rytmisk og elektronisk musik, fra bachelor- til solistniveau. Det tværfaglige og det tværgående samarbejde vægtes højt. Der er uddannelser med særligt pædagogisk sigte, der er internationale uddannelser, og der er videreuddannelser for fagprofessionelle. Hvert år besøger omkring 40-50 udenlandske studerende konservatoriet, enten som ordinære studerende eller på kortere udvekslingsophold.

Med Keld Hosbond får Det Jyske Musikkonservatorium for første gang en rektor med en baggrund som rytmisk musiker.

 

Alle nyheder