09.03.2020

Coronavirus: Aflysning af alle koncerter m.m.

DJM følger myndighedernes anbefalinger om coronavirus tæt og opdaterer løbende denne side.

Seneste nyt pr. 7. august:

Konservatoriets offentlige koncertaktivitet forventes fortsat genoptaget til september i det omfang, koncerterne kan afvikles under hensyntagen til myndighedernes anbefalinger. (DJM’s egne festugekoncerter er dog aflyst i forbindelse med aflysning af hele Aarhus Festuge.)

Eksamenskoncerter, som har været udskudt fra juni måned, afvikles som interne koncerter, uden offentlig adgang, i løbet af august. Studerende og undervisere kan orientere sig om detaljerne på DJM’s intranet.

Seneste nyt pr. 11. juni:

Siden d. 2. juni har DJM i lighed med universiteterne i begrænset omfang og under kontrollerede forhold delvis genåbnet for øvning og undervisning.

Eksaminer, herunder eksamenskoncerter, er delvist aflyst, udskudt til august eller omlagt til online afvikling.
Konservatoriets offentlige koncertaktivitet forventes genoptaget til september. Dog afvikles der festugekoncerter i Mølleparken i Aarhus sidst i august.

Seneste nyt pr. 15. maj – langsom genåbning:

Fra mandag d. 18. maj bliver der i lighed med universiteterne langsomt og under kontrollerede forhold delvis åbnet for øvning samt for undervisning, dog kun hvor undervisningen eller øvningen kræver fysisk fremmøde.

Eksaminer, herunder eksamenskoncerter, er delvist aflyst, udskudt til august eller omlagt til online afvikling.
Konservatoriets øvrige koncertaktivitet genoptages tidligst til september.

Seneste nyt pr. 1. maj – opstart efter sommerferien:

– Uge 35: Introuge for alle nye studerende på BA 1 og KA 1 og for nye internationale studerende.
– Uge 36: Opstartsdato for ordinær undervisning for alle studerende: Mandag d. 31. august.
Nærmere information følger.
(Med forbehold for ændringer, afhængig af corona-krisens udvikling.)

Seneste nyt pr. 7. april:

Nedlukning af alle aktiviteter på DJM’s to adresser er efter statsministerens seneste udmelding d. 6. april forlænget foreløbig frem til og med søndag d. 10. maj. Udover aflysning af koncerter m.m. vil den fortsatte nedlukning på Det Jyske Musikkonservatorium få konsekvenser for afvikling af eksaminer. Studerende og ansatte får direkte besked om eksamensafvikling, efterhånden som der træffes beslutninger herom.

Seneste nyt pr. 23. marts:

I dag, mandag middag d. 23. marts, blev der igen afholdt pressemøde i statsministeriet. Her forlængede regeringen nedlukningen af en lang række funktioner og institutioner i Danmark.

Derfor forlænger Det Jyske Musikkonservatorium nu nedlukningen af alle aktiviteter på vore to adresser frem til og med 2. påskedag, mandag d. 13. april. Alle ansatte og studerende skal fortsat ikke møde op på vores to uddannelsessteder i Aarhus og Aalborg, og alle aktiviteter er aflyst, uanset om der er tale om koncerter eller andre typer af arrangementer.

Seneste nyt pr. 20. marts –  særligt for studerende:

Særlig information om SU og COVID-19 kan findes på SU-styrelsens side her.

Seneste nyt pr. 11. marts

Det Jyske Musikkonservatorium lukker ned for al aktivitet – koncerter og events samt fremmøde til undervisning – med øjeblikkelig virkning.

Onsdag aften d. 11. marts blev der afholdt pressemøde i statsministeriet.

Konsekvenserne af udmeldingerne på dette pressemøde er, at der lukkes ned for en lang række af funktioner og institutioner i Danmark.

På Det Jyske Musikkonservatorium betyder dette, at alle aktiviteter på vore to adresser er lukket ned med øjeblikkelig virkning. Denne lukning vil i første omgang gælde i 2 uger, frem til fredag d. 27. marts inkl.

Det betyder, at alle ansatte og studerende gældende fra onsdag aften ikke skal møde op på vores to uddannelsessteder i Aarhus og Aalborg. Det betyder ligeledes, at alle aktiviteter er aflyst, uanset om der er tale om koncerter eller andre typer af arrangementer.

I forhold til undervisningen vil konservatoriet forholde sig til, hvilke uddannelsesaktiviteter, der muligvis ville kunne videreføres på nettet. Hjemmesiden vil løbende blive opdateret, og der vil blive sendt mails ud.

Spørgsmål i den forbindelse kan rettes til rektor Claus Olesen.

Vi henviser i øvrigt til de officielle retningslinjer og informationer fra Beredskabsstyrelsen vedr. situationen.

Alle nyheder