18.11.2022

50 år med bred musikpædagogisk uddannelse

AM fejrer 50 års jubilæum

En musikpædagogisk uddannelse, som passer ind næsten alle steder, og som også henvender sig til andre end musiknørder, har været efterspurgt gennem et halvt århundrede. Men fødslen var hård.

I 50 år har Det Jyske Musikkonservatorium udbudt en ganske særlig musikuddannelse, der retter sig mod det brede musikpædagogiske arbejde. Den såkaldte AM-uddannelse har gennem alle årene været efterspurgt både af musikskoler, efterskoler og i mange andre sammenhænge, og i stigende grad også i folkeskolen.

Jubilæet bliver i dag, fredag d. 18. november 2022, markeret med en reception på Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus for indbudte gæster, bl.a. tidligere studerende og undervisere. I anledning af dagen har konservatoriet offentliggjort en lille samling artikler, bl.a. om den modstand der i begyndelsen var mod uddannelsen. Find artiklerne her.

Musik for alle

AM stod oprindelig for ”Almen Musikpædagogik” men står i dag for ”Almen Musikledelse” for netop at betone det ledelsesmæssige. Ud over det pædagogiske er kor- og band/orkesterledelse centrale fag på uddannelsen. Mens konservatoriernes øvrige uddannelser i kor- og orkesterledelse i udgangspunktet retter sig mod det professionelle og semiprofessionelle musikliv, så retter AM-uddannelsens ledelsesfag sig især mod børn og unge og mod ledelse af musikaktiviteter i mange andre sammenhænge.

Eksempelvis udbyder en moderne musikskole ikke kun traditionel sang- og instrumentalundervisning. Efter folkeskolereformen er der yderligere brug for undervisere med AM-kompetencer, som sammen med folkeskolelæreren kan indgå i skolernes musiksammenhænge. Leder af Holstebro Musikskole Jens Dammeyer Sørensen siger i anledning af jubilæet:

”Samarbejdet med folkeskolen kræver kompetencer, der ikke nødvendigvis har en høj-høj faglighed men derimod en bred faglighed. AM’ere har netop den profil, der skal til for at løse disse opgaver, mere end høje og mere smalle musikfaglige profiler har.”

Og han tilføjer: ”Ud over skolesamarbejdet er der i dag en stor bevidsthed om, hvordan vi laver nogle tilbud, som ikke er ekskluderende men i højere grad inkluderende for mange forskellige målgrupper, fx for børn med alle mulige baggrunde. Tilbud, som selvfølgelig er tegnet af musikaktiviteter, men som egentlig handler mere om at mødes og lave fællesskaber end om selve musikaktiviteten.”

”Barnenumseri”

“Det elementære måtte enhver konservatorieuddannet musiker da sagtens kunne tage sig af”, var konservatorielærernes generelle holdning dengang til planerne om en bred, musikpædagogisk uddannelse. Og der gik mange år, før konservatoriets lærere holdt op med at se ned på dette “barnenumseri”, som en professor udtrykte det.

De rytmiske uddannelser havde endnu ikke fået plads på musikkonservatorierne, og fra dele af konservatorieverdenen var der stor modstand mod en uddannelse, der oplagt også måtte omfavne andet end klassisk musik. Eksempelvis var der modstand mod faget Brugsklaver, klaverlærerne mente at brugsklaver forudsatte, at man først havde lært at spille “rigtigt klaver”.

Forståelsen for det pædagogiske som en særlig faglighed og for at der ved siden af en højt specialiseret musikfaglighed også findes en bred musikfaglighed, vandt dog i sidste ende indpas, og den første AM-årgang i Aarhus begyndte i september 1972. Året inden var en tilsvarende uddannelse blevet søsat på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København, men uddannelsen i Aarhus er den eneste som har været udbudt kontinuerligt siden 1972.

Alle nyheder