19.04.2023

Vokale arrangementer af nyere salmer – i grænselandet mellem klassisk og rytmisk

Ny nodeudgivelse som resultat af kunstnerisk udviklingsprojekt

Adjunkt Malene Rigtrup har netop udgivet nodebogen ”Syng for alverdens urolige hjerter” på forlaget Eksistensen. Bogen indeholder seks salmer skrevet og komponeret af Janne Mark, Mads Granum/Ida Auken, Nikolaj Paakjær, Hans Dammeyer/Lisbeth Smedegaard Andersen og Malene Rigtrup. Salmerne er arrangeret for kor af Malene Rigtrup.

Det har været Malene Rigtrups mål at finde et udtryk, der hverken kan kaldes rytmisk eller klassisk.  Hun skriver i forordet, at det nu er op til den enkelte korleder og til sangerne at fortolke arrangementerne i den æstetiske retning, man ønsker. Arrangementernes karakter giver plads til, at det hverken bliver “et klassisk kor fortolker en rytmisk sats” eller “et rytmisk kor fortolker en klassisk sats”, som ellers er en almindelig præmis, der ofte giver anledning til opdelte genregrænser og til fordomme.

Det kunstneriske udviklingsprojekt

Bogen udspringer af Malene Rigtrups kunstneriske udviklingsprojekt ved Det Jyske Musikkonservatorium: ”Udvikling af vokale arrangementer af nyere, danske salmer”. Her har hun undersøgt området imellem “rytmiske” og “klassiske” salmer med fokus på arrangementsteknikker, virkemidler og klangdannelse, baseret på en research af salmetraditionen i Danmark. I forlængelse heraf har Rigtrup arbejdet med at skabe et vokalt udtryk i grænselandet imellem “klassisk” og “rytmisk” musik.

Malene Rigtrup har arrangeret for kor og vokalgrupper i 25 år i både ind- og udland (bl.a. for Rajaton, Vocal Line m.fl.) og har udgivet en lang række arrangementer indenfor hvad man kan kalde “rytmisk kor”. Hun har dog altid insisteret på sin egen “lyd” og arrangeret musik, som hun kunne høre sig selv i, og hun har ofte haft svært ved at finde sig til rette som “rytmisk kor-arrangør” i stilen pop/rock/jazz.

For nogle år siden indledte Malene Rigtrup et samarbejde med Janne Mark, hvor hun arrangerede flere af Marks salmer. Det blev starten til en ny tilgang som arrangør – til at finde et udtryk, der hverken kan kaldes rytmisk eller klassisk. Med den nye udgivelse har hun fundet et nyt ståsted som vokal-arrangør, hvor hun føler mig meget “hjemme”. Hun glæder sig til at nodebogen nu rent faktisk bliver udbredt til kirkemusikere og korledere i hele Danmark og forhåbentligt vil være med til at give et andet perspektiv på salmerne.

 

Alle nyheder