04.11.2022

Udvikling af nyt, originalt kor- og vokalrepertoire

Kor- og vokal-scenen er i disse år inde i en rivende udvikling og skaber stor interesse internationalt. Men som regel er det allerede eksisterende kompositioner, man møder på scenen. Der er brug for en ny og mere selvstændig kunstnerisk retning for genren, med fokus på nye, originale, idiomatiske værker.

Et netop afsluttet pædagogisk og kunstnerisk udviklingsprojekt ved Det Jyske Musikkonservatorium kommer med et bud på, hvordan man kan fremme udviklingen af et sådant nyt, originalt repertoire ved at udvikle dirigentens rolle til også at være aktivt skabende.

Projektet ”The Composing Conductor” blev realiseret i studieåret 2021-22 på Det Jyske Musikkonservatoriums RAMA Vocal Center på konservatoriets afdeling i Aalborg, under ledelse af adjunkt Malene Rigtrup. Målet var gennem udforskning af forskellige kunstneriske og pædagogiske strategier at tilføje et kreativt element til rollen som korleder for herved at tilføre genren “rytmisk vokalmusik” en højere grad af kunstnerisk nyskabelse.

17 internationale og danske studerende fra fem forskellige undervisningsprogrammer ved Det Jyske Musikkonservatorium deltog i projektet som aktive medskabere. 10 helt nye kor- og vokalværker, som blev skabt i løbet af projektet, blev præsenteret ved Aarhus Vocal Festival i juni 2022. Yderligere har projektet affødt digitalt undervisningsmateriale i form af et idekatalog og konkrete øvelser.

Se en nærmere beskrivelse af og refleksion over projektet her.

Se en videopræsentation af projektet her.

Alle nyheder