12.12.2022

Prisbelønnet Musik og Sundheds-projekt

Dansk Sygeplejeråds Athena-pris blev for nylig uddelt til projektet ”Levende musik til intensivpatienter” på en intensivafdeling på Aarhus Universitetshospital (AUH). DJM har en væsentlig andel i projektet, som siden er blevet omtalt i flere medier og faglige tidsskrifter.

Projektet består i at en eller to studerende fra DJM spiller små, stille ”koncerter” for intensivpatienter, enkeltvis på patientens stue på AUH. Sideløbende indsamler sygeplejerskerne data for at dokumentere effekten. Lydbilledet på en intensivafdeling er normalt ganske stressende. Man hører konstant lyden af liv, der er kørt af sporet. Med musikken kommer der et helt andet lydunivers ind i hverdagen.

I en interviewundersøgelse har patienterne næsten enstemmigt tilkendegivet, at musikken har givet dem en pause og noget ro fra tankekaos og sygdom. Samtidig viste de indsamlede data, at hjerte- og respirationsfrekvensen faldt, og både smerteoplevelsen og det målte stressniveau blev reduceret.

Projektet kører nu på tredje år, og også personalet på intensivafdelingerne har entydigt været glade for forløbet. Athena-prisen belønner sygeplejefaglige indsatser, der lever op til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Læs mere om projektet her.

Opmærksomhed og fast bevilling

Efter prisoverrækkelsen i november har projektet været omtalt i en række medier, bl.a. i Aarhus Stiftstidende, TV2 og DR’s Kulturen på P1. Ligeledes har fagbladet Sygeplejersken omtalt projektet, og for ganske nylig, d. 4. december, udkom den anden af to artikler i internationale tidsskrifter om DJM’s arbejde med Musik og Sundhed.

Artiklen “Live music during Hemodialysis: A Multiple Methods Randomized Controlled Pilot Trial” blev publiceret i det fagfællebedømte online tidsskrift ”Journal of Renal Care”, et magasin for tværfaglige teams, der arbejder med nyre-sygdomme. I august udkom “Musical Breaks – Live Music in a Hemodialysis Setting – A Qualitative Study on Patient, Nurse, and Musician Perspectives” i ”HealthCare”, et bredt, fagfællebedømt international tidsskrift for sundhedspolitik, teknologi m.m. Lektor ved DJM Margrethe Langer Bro er medforfatter på begge artikler.

For nylig har Region Midt bevilget penge til at implementere levende musik på de fire intensivafdelinger på AUH. To studerende bliver projektansat til at spille ugentlige “koncerter” for patienterne, og en DJM-underviser giver dem løbende supervision. Afdelingsledelsen på AUH har givet tilsagn om at finansiere tarif-aflønning fremadrettet som et permanent tilbud efter implementeringsperioden. Tilsvarende projekter forventes i nærmeste fremtid at blive implementeret på Regionshospitalet Gødstrup (Herning) og Regionshospitalet i Viborg.

Valgfag, praktik og bacheloropgave

DJM har gennem en årrække arbejdet med brug af musik i sundhedssektoren, bl.a. som smertelindring. Netop lektor Margrethe Langer Bro, pianist og ph.d., udbyder valgfaget Musik og Sundhed, som får stadig flere studerende, 25 er tilmeldt i 2023. Flere af de studerende har afviklet deres praktikforløb på intensivafdelinger, og i maj 2022 skrev de to studerende, der var med til at vinde Athena-prisen, deres bacheloropgave om projektet.

Indsatsen inden for musik og sundhed indgår i DJM’s overordnede strategi om at uddanne til kunstnerisk medborgerskab.

Alle nyheder