01.03.2022

 Ord & Musik – tværkunstnerisk samskabelse

Hvad sker der, når man sætter seks sangskrivere sammen med seks forfattere i en ligeværdig samskabende proces, med metodefrihed og med det formål at skabe nye værker, hvor tekst og lyd indgår i et samlet udtryk?

Sangskriver og adjunkt ved Det Jyske Musikkonservatorium Kristina Holgersen undersøger i et aktuelt kunstnerisk udviklingsprojekt gennem en række workshops hvad der kan komme ud af en ligeværdig tværkunstnerisk samskabelse mellem sangskrivere og tekstforfattere.

Resultatet af den seneste workshop i projektet bliver præsenteret ved en værkpræsentation fredag d. 4. marts kl. 14.30-15.30 på Klubscene på Det Jyske Musikkonservatorium, Musikhuset Aarhus.

Her vil seks sangskrivningsstuderende fra Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus og seks elever fra Forfatterskolen i København fremviser resultaterne af deres hidtidige parvise bestræbelser på at skabe fælles værker i et ligeværdigt samarbejde. Publikum vil i uformelle rammer blive præsenteret for seks forskellige bud på et fælles tværkunstnerisk udtryk.

 

Stigende interaktion mellem kunstformer

Som sangskriver har Kristina Holgersen selv stor erfaring med at skabe musik i samarbejde med en række af Danmarks førende forfattere. Hun har arbejdet sammen med bl.a. Helle Helle, Ursula Andkjær Olsen, Stine Pilgaard og med Leonora Christina Skov, bl.a. omkring Skovs succesroman ”Den, der lever stille” og gennem omfattende turnévirksomhed med Skov.

Der er en stigende interesse for tværkunstnerisk samskabelse, som helt naturlig afspejles på kunstuddannelserne. Holgersens projekt søger gennem systematiske undersøgelser ny, generel viden om det tværkunstneriske samarbejde. Sangskrivning er et forholdsvist nyt fag på konservatorierne, og tekst/lyrik-feltet er stort set uudforsket.

Gennem workshops, videooptagelser og interview vil Holgersen forsøge at afdække bl.a. hvad sker der i det kunstfaglige møde mellem sangskriver og forfatter, og hvordan der kan skabes de bedste rammer for mødet mellem de to fagligheder. Værkpræsentationen d. 4. marts er en del af den offentlige fremlæggelse af projektet. Senere på året følger en refleksionsrapport og en artikel i et fagblad.

Blandt projektets samarbejdspartnere er Forfatterskolen v. rektor Ursula Andkjær Olsen, forfatter Leonora Christina Skov samt forfatterkollektivet Blod Måne Søndag.

 

Alle nyheder