image description

Signe Højmark Thaarup

Timelærer, børnemusik, stemmeteori

Signe Højmark Thaarup er uddannet Cand Musicae fra Det Jyske Musikkonservatorium i Aalborg med hovedfagene Børnemusik og Rytmisk Sang. Derudover har hun en rytmisk sanguddannelse fra Los Angeles Music Academy, Californien, USA. Desuden har hun et års kursus i Leg, Musik og Bevægelse med Lotte Kærså fra Rytmisk Musikkonservatorium, København.

Underviser på konservatoriet i stemmeteori, hovedfagspædagogik (sang), hovedfagssang, børnemusik, ssb-ledelse og flexfag (flere forskellige ting, men ofte relateret til sangteknik eller arbejdet med børnekor/børnestemmer). Derudover som vejleder på bachelor og kandidatprojekter.

Mange års erfaring som underviser i sang, stemmetræning, kor, børnemusik, ssb og musik, på alle mulige niveauer og i forskellige former, som musikskoleundervisning, talentakademiundervisning, sangkonsulentarbejde, undervisning i kirker, workshop, teambuilding og kursusholder.

Som freelance musiker spiller hun bl.a. aktive børnekoncerter i kirker og på biblioteker, derudover er hun sanger og sangskriver i bandet Will play for food.

Inden musikstudierne studerede hun medicin, hvilket gav en god grundviden om både stemmeteori, og om børn og unges udvikling, begge dele noget der danner et godt grundlag for undervisningen på konservatoriet i f.eks stemmeteori og børnemusik. Derudover gav det en nysgerrighed til nogle af de mere skæve emner i musikken, bl.a. musik med børn med diverse diagnoser. Gennem undervisning af specialklasser og musikhold for børn med diagnoser fordybede hun sig i det emne.

Hun har altid haft en stor interesse i arbejdet med børnestemmer og stemmer i udvikling, og har brugt meget tid på at arbejde med dette område. Samtidig har interessen for de gode pædagogiske strategier i undervisningen, både i solo og gruppeundervisning, også altid optaget hende meget, da det er det der giver mulighed for at det faglige og kreativteten kan blomstre. Fokus på samskabelse er altid et nøgleord i arbejdet med musik, uanset målgruppe, og at gøre det i en tryg ramme er også et fokuspunkt. Summen af det og hendes erfaring er blevet til bogen ”Stemmen i kroppen og kroppen i Stemmen” som udkom på Dansk Sang i April 2023.

Arbejdet med stemmer i en samskabende og legende kontekst er under evig udvikling, og hun bliver ved med at dykke ned i det område. Børnekorworkshops med børn, efteruddannelse af folkeskolelærere, kurser for børnekorledere, kurser for sangundervisere er nogle af de områder hun beskæftiger sig meget med.

Udgivelser:
2023: Stemmen i Kroppen og kroppen i Stemmen (udgivet på dansk Sang 19/4-2023)
2019:  Inkluderende Børnekor – Inspirationskatalog – ADHD-foreningen
2016: Musiksigne – En Eventyrlig Jordomrejse – Cd
2013: Silkeborg Biblioteks Børnesang (i forbindelse med åbningen af deres nye børnebibilotek)

Uddannelse, Musik:
2014-16: Cand.Musicae (Kandidat – Rytmisk Sang & Børnemusik) Det Jyske Musikkonservatorium
2011-14: Bachelor (Rytmisk Sang & Børnemusik) Det Jyske Musikkonservatorium
2012-13: Lotte Kærså, Leg, musik & Bevægelse (Efteruddannelse, Rytmisk Musikkonservatorium København, 1 år)
2004: Rytmisk Musik & Sangstudie, Los Angeles Music Academy, Californien, 1 årig intensiv uddannelse
2002-03 Sangstudie, rytmisk, Institut de Culture Musicale (Paris)