02.09.2019

Ny undervisningsmetode i internationalt tidsskrift

Lektor i klassisk slagtøj, Henrik Knarborg Larsen, har netop fået udgivet en artikel i det anerkendte internationale tidsskrift ”Journal of New Music Research” om sit kunstneriske udviklingsprojekt omkring brug af japansk kampsportsteknik i udviklingen af de studerendes klang m.m. på marimba.

Artiklen beskriver, hvordan Knarborg Larsen videnskabeligt har efterprøvet en af sine undervisningsmetoder, der inkluderer brugen af idéer fra den japanske kampsport Ki-aikido. Knarborg Larsens projekt er banebrydende netop ved at benytte grundige videnskabelige metoder til at undersøge klangændringer i forbindelse med slagtøjsundervisning på højeste niveau.

Knarborg Larsen gennemførte et kontrolleret studie, hvor en spektral analyse via Fast Fourier Transform påviste en signifikant ændring af klangen i eksperimentgruppen versus kontrolgruppen. Studiet baserede sig på studerende fra bl.a. Juilliard School of Music (New York) og Conservatorium van Amsterdam og sandsynliggør, at selv nogle af verdens bedst skolede slagtøjsspillere kan udvikle deres evne til at forme klangen på marimba ved hjælp af Knarborg Larsens Ki-aikido-inspirerede undervisningsmetode.

Artiklen kommer også omkring begrænsninger ved forsøget, kriterier for den balancerede udvælgelse samt metoder til at måle og undersøge klangændringer, og den baserer sig desuden på et ekspertpanel med nogle af de bedste marimbaspillere i verden. Publiceringen er et resultat af samarbejdet mellem DJM’s kunstneriske og pædagogiske ekspertise og den videnskabelige ekspertise på MIB, Center for Music in the Brain, Aarhus.

Alle nyheder