20.12.2023

Det skabende skal fylde endnu mere

Det første semester med Det Jyske Musikkonservatoriums helt nye bacheloruddannelse i Rytmisk Musik og Samskabelse i Holstebro er gennemført, og som ventet sker der nu en mindre justering af fokus på uddannelsen.

Signe Bisgaard bliver studieleder for uddannelsen, hvorved det skabende element bliver yderligere understreget. Signe er i forvejen studieleder for uddannelserne i sangskrivning og i rytmisk, klassisk og elektronisk komposition ved Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus. Souschef på Holstebro Musikskole, Linda Kaul Steffensen, som i opstartsfasen har fungeret som studieleder på Rytmisk Musik og Samskabelse, vil fortsat være tilknyttet uddannelsen, med særligt fokus på samskabelsesprojekter.

Øget fokus på det skabende element

Den nye uddannelse har allerede et betydeligt fokus på det musikalsk skabende element som en del af det, vi kalder ”samskabelse” – altså at skabe projekter sammen med andre kunstnere og med aktører fra helt andre sektorer.

Men både blandt de nuværende og blandt potentielt kommende studerende er der stor interesse for yderligere at styrke det skabende element. En justering af studieplanen vil lægge endnu større vægt på at uddanne skabende kunstnere, og det vil pointere den skabende side i samskabelsesprojekter.

Samtidig vil uddannelsen i endnu højere grad henvende sig til eksempelvis sangskrivere, komponister/arrangører og producere, der også interesserer sig for at arbejde samskabende, dvs. med aktører både fra andre kunstarter og fra andre sektorer som fx sundheds- eller socialområdet.

Erfaringerne fra de projekter, som det første hold studerende har gennemført på første semester, viser at det giver god mening at se det skabende som en integreret del af samskabelse.

I forbindelse med justering af uddannelsen i Rytmisk Musik og Samskabelse har konservatoriet besluttet at udvide ansøgningsfristen, således at det er muligt at søge ind på uddannelsen helt frem til d. 20. marts 2024.

Der er nærmere info om uddannelsen og om optagelse på konservatoriets hjemmeside: https://musikkons.dk/uddannelser/rytmisk/rytmisk-musik-og-samskabelse/

Signe Bisgaard

Siden 2019 har Signe Bisgaard været studieleder for uddannelserne i rytmisk, klassisk og elektronisk komposition samt sangskrivning ved Det Jyske Musikkonservatorium. Hun er selv uddannet som komponist fra konservatoriets solistklasse. Signes kunstnerisk fokus er på audiovisuelle værker og på store koncert-projekter, som har indbragt hende flere priser.

Med uddannelsen i Holstebro glæder jeg mig over, at de studerende har en unik mulighed for at udvikle deres egen kunstneriske identitet i dialog med deres omverden”, siger Signe Bisgaard. ”Uden hensyn til musikalske genrer møder de studerende samarbejdspartnere og andre kunstarter i et fælles skabende rum, og jeg finder det utroligt spændende, at vi nu i Danmark har fået en musikuddannelse med mulighed for at facilitere dette samskabende møde”, tilføjer hun.

Alle nyheder