29.09.2021

In dialogue with Bach

Præsentation af kunstnerisk udviklingsprojekt

Celloprofessor ved Det Jyske Musikkonservatorium Henrik Brendstrup afslutter sit kunstneriske udviklingsprojekt ”In dialogue with Bach” med en offentlig præsentation af projektet onsdag d. 6. oktober kl. 19.00 i Kammermusiksalen, Musikhuset Aarhus.  Begivenheden kan også følges online via dette link: https://deic.zoom.us/j/66522148139.
Alle interesserede er velkomne.

Ved præsentationen fortæller Brendstrup om projektet og viser bl.a. videoklip fra arbejdet. Som ekstern moderator medvirker den internationalt berømte finske cellist Anssi Karttunen.

Tredobbelt dialog med Bach

Bachs seks cellosuiter er helt centrale værker i cellolitteraturen. Med udgangspunkt i disse suiter for solocello undersøger projektet arbejdsformen ”dialogisk komposition”, idet Brendstrup har inviteret seks nutidige komponister til hver at skrive et nyt værk for solocello, baseret på én af de originale seks suiter af Bach og i tæt samarbejde med ham selv og hans studerende.

Gennem projektet er der opstået en dialog mellem Bach og de nutidige komponister, mellem udøver og komponist i skabelsen af det nye værk, og en refleksion i forbindelse med tilbagevenden til den gamle musik, nu i nyt perspektiv.

Ud over dialog mellem tidsepoker repræsenterer projektet også en dialog mellem stilarter, idet to af komponisterne (Erik Ørum von Spreckelsen og Kasper Bai) har rod i den rytmiske musik. De øvrige fire er studerende i klassisk komposition, dels ved Det Jyske Musikkonservatorium (Monika Szpyrka og Pawel Malinowski), dels ved Norges Musikhøjskole (musikkonservatoriet i Oslo) (Elias Nurmi og Astrid Solberg). Komponisterne har fået helt frie hænder i forhold til hvordan de vil knytte an til det oprindelige værk.

Dialog mellem komponister og udøvere

Det Jyske Musikkonservatoriums cellostuderende har i forbindelse med projektet intensiveret arbejdet med Bachs oprindelige suiter. Desuden er de blevet præsenteret for de nye værker allerede på skitseplan og er herved blevet introduceret til nye spillemåder og teknikker, og de har bidraget til den skabende proces ved workshops med komponisterne. På denne måde er både de studerende og Brendstrup medskabere af den ny musik.

Slutproduktet er seks nye værker, der dels kan indgå i det moderne repertoire for cellister, dels kan bruges generelt som teknisk grundlag for indstudering af samtidsmusik. En præsentation af et udvalg af værkerne kan findes her.

Kunstnerisk Udvikling

Alle fastansatte ved konservatorierne kan arbejde med kunstneriske eller pædagogiske udviklingsprojekter. Herigennem sikres en løbende udvikling af såvel kunstneriske som pædagogiske redskaber og indsigter og dermed det videngrundlag, som uddannelserne hviler på.

Moderator ved Henriks Brendstrups fremlæggelse af sit udviklingsprojekt er som nævnt den finske cellist Anssi Karttunen. Karttunen har omfattende erfaring som solist og kammermusiker og er ikke mindst kendt for sit arbejde med ny musik, bl.a. har han spillet over 170 verdenspremierer. Desuden har Karttunen arbejdet specifikt med at bringe unge komponister og udøvende sammen, et projekt han har udviklet i samarbejde med komponisterne Kaija Saariaho og Magnus Lindberg.

Alle nyheder