19.12.2019

GLOMUS som eksempel og inspiration

En ny publikation fra Uddannelses- og Forskningsministeriet giver information og inspiration til videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark vedrørende EU-programmet Erasmus+. Programmet støtter samarbejdsprojekter mellem danske institutioner, andre Erasmus+ programlande og partnerlande uden for EU. DJM’s engagement i GLOMUS-netværket bliver i den nye publikation fremhævet som et vellykket eksempel på international mobilitet med støtte fra Erasmus+.

GLOMUS er et internationalt netværk inden for musik, dans og drama med 25 partnerorganisationer fra dels vestlige lande, dels lande i Mellemøsten, Asien, Afrika samt Syd- og Nordamerika. DJM var i sin tid med til at starte netværket. I den nye publikation fortæller vicerektor Keld Hosbond fra DJM samt international koordinator Marie Groth fra Den Danske Scenekunstskole om de mange positive erfaringer, der er indhøstet gennem adskillige års udveksling af studerende og undervisere med partnerskabslande i navnlig den 3. verden.

Som eksempel fortæller de to om deres fælles deltagelse i GLOMUS camp 2019 i Georgien i september, med omkring 100 studerende og 40 undervisere fra 25 forskellige lande. Gennem samarbejde omkring musik, dans og drama lærte deltagerne en masse af hinanden, på tværs af kulturer. Hosbond og Groth opregner en række positive udbytter af et sådant kulturmøde og kommer med konkrete anbefalinger til etablering af internationale samarbejder.

Læs mere her: Inspiration og information om Erasmus+ (side 11-13)

Alle nyheder