25.08.2021

Globalt bliver lokalt

Internationalt netværk af videregående uddannelser inden for musik og scenekunst benytter corona-pausen til at række ud til unge borgere lokalt i Aarhus.

Under overskriften ”Glomus Glocal” arbejder 20 unge studerende fra Det Jyske Musikkonservatorium og Den Danske Scenekunstskole i denne uge (uge 34) sammen med omkring 20 unge fra FGU Aarhus, en 2-årig forberedende grunduddannelse for unge mellem 16 og 25 år, der har brug for lidt ekstra for at blive klar til en ungdomsuddannelse eller et arbejde.

Glomus Glocal danner rammerne for udveksling og læring imellem de kunststuderende og de lokale projektdeltagere, med særligt fokus på musik, dans og drama. Deltagerne arbejder sammen i mindre grupper i 4-5 timer pr. dag. De kunststuderende har ansvar for at facilitere det kunstneriske samarbejde, og FGU-eleverne har ansvar for at byde ind med tematikker, idéer og kompetencer i processen.

Processen er vigtigere end resultatet, men alle grupper arbejder hen imod en mindre, intern performance sidst i forløbet. De kunststuderende får herved erfaring med at bruge deres kunstfaglighed i en bredere sammenhæng, og FGU-eleverne får bekræftet og styrket deres kreative potentialer.

Glomus Camp

GLOMUS netværket er et globalt netværk for videregående uddannelser inden for musik og scenekunst, der omfatter 25 institutioner fra stort set alle verdenshjørner. Fra dansk side er Det Jyske Musikkonservatorium og Den Danske Scenekunstskole engageret i netværket.

Historisk har netværket fokuseret dels på kapacitetsopbygning i Mellemøsten, Afrika, Asien og Sydamerika, dels på udveksling af studerende og undervisere, til stor gavn og inspiration også for de vestlige partnere. Hvert andet år afholder Glomus en international camp, hvor studerende og undervisere fra partnerinstitutionerne mødes i 10 dage til tværkulturel udveksling, debat, workshops, sammenspil m.m.

Glomus camp har tidligere været afholdt i bl.a. Ghana, Brasilien og Malaysia, seneste camp blev afholdt i Georgien i 2019. 2021-campen skulle være afholdt i Aarhus men er pga. corona udskudt til 2022. I stedet afholder de to danske værtsinstitutioner Glomas Glocal, som et rent lokalt initiativ. Projektet bliver støttet med 50.000 kr. fra Nordisk Kulturfonds nye støtteprogram Globus. Det Jyske Musikkonservatorium og Den Danske Scenekunstskole er projektansvarlige og bidrager med kunstneriske og administrative ressourcer.

Alle nyheder