12.04.2023

Første hold studerende klar til Holstebro

Det Jyske Musikkonservatorium er en af de statslige uddannelsesinstitutioner, der fik til opgave at oprette uddannelsespladser uden for de fire største byer som følge af udflytningsaftalen fra 2021 mellem den daværende regering og en række af Folketingets partier.

Konservatoriet har umiddelbart inden påske færdiggjort optagelsesprocessen og har nu det første hold studerende klar til at påbegynde en konservatorieuddannelse i Holstebro. Ansøgerne har været gennem en længere proces med optagelsesprøver og samtale.

Det første hold begynder til august 2023. Over de kommende år forventer DJM at udbygge uddannelsen med nye årgange og stadig flere studiepladser, således at der vil være i alt 30 konservatoriestudiepladser i Holstebro, når udflytningen er fuldt implementeret.

Helt ny uddannelse: Musik og samskabelse

Det har været vigtigt at skabe et helt nyt og unikt tilbud i Holstebro, så den nye konservatorieuddannelse ikke skulle konkurrere med lignende uddannelser i de øvrige konservatoriebyer.

Den nye uddannelse ”Rytmisk Musik og samskabelse” er en 3-årig bacheloruddannelse, hvor den studerende udvikler sine musikalske, kunstneriske og pædagogiske færdigheder, men hvor der også bliver arbejdet målrettet med at give den studerende forudsætninger for og erfaring med at indgå i kreative samarbejder med andre aktører.

Det kan eksempelvis være fælles projekter med andre kunstretninger, men det kan også være kunstneriske projekter, som inddrager grupper af mennesker, der ikke normalt er kunstneriske aktører, f.eks. småbørnsforældre, borgere på plejehjem, ansatte på virksomheder m.m.

DJM har i en årrække haft fokus på begrebet ”Kunstnerisk medborgerskab”, eksempelvis med valgfaget ”Musik og sundhed”, hvor de studerende arbejder med at bruge deres musikalske færdigheder i sundhedssektoren. Her kan de fx komme i praktik på en hospitalsafdeling og med deres musik bidrage til den smertelindrende indsats.

Forrygende samarbejde med lokale kræfter

Holstebro har i forvejen et blomstrende kulturliv, og DJM er blevet særdeles godt modtaget af såvel kommunen som de mange kulturinstitutioner og –organisationer i byen.

De første par år får den nye konservatorieuddannelse til huse på Holstebro Musikskole. Sideløbende arbejdes der på at bygge helt nye lokaler på Slagterigrunden, hvor musikkonservatoriet skal bo sammen med danselinjen fra Den Danske Scenekunstskole, der også opretter en række studiepladser i Holstebro allerede fra august.

Godt at komme i gang!

Konstitueret rektor Keld Hosbond glæder sig til at komme i gang med den nye uddannelse i Holstebro – og til samarbejdet med Holstebro Musikskole og MGK MidtVest, med Den Danske Scenekunstskole og med byens mange øvrige kulturaktører.

Det er ikke nogen enkel proces at begynde et helt nyt sted med en helt ny uddannelse. Potentielle ansøgere skal først opdage tilbuddet og se værdien i at tage en uddannelse netop hér, dernæst skal de være kvalificerede, og holdet skal sammensættes så det også fungerer rent musikalsk. Det var ikke givet på forhånd at det ville lykkes”, siger konstitueret rektor Keld Hosbond. Og han fortsætter:

Med den nye uddannelse i Holstebro går vi endnu et skridt videre med begrebet ”Kunstnerisk medborgerskab”. Uddannelsen spiller rigtig fint ind i en af konklusionerne i en netop offentliggjort rapport fra Kulturministeriet, ”Grib engagementet”. Rapporten peger blandt meget andet på, at de videregående kunstneriske uddannelser bør øge deres fokus på udvikling af de studerendes kompetencer til og erfaring med at samarbejde på tværs af institutioner, fagligheder og sektorer.

 

Alle nyheder