17.06.2021

DJM er med-vært ved international konference om hjernevidenskab og musik

Hjerne- og musikforskere fra hele verden samles fysisk eller online i Aarhus d. 18.-21. juni 2021 til en af de største konferencer nogen sinde om neurovidenskab og musik. Aarhus Universitet og Det Jyske Musikkonservatorium er værter, konferencen afholdes dels online, dels i Musikhuset Aarhus.

På konferencen ”The neurosciences and music” bliver den allernyeste forskning inden for musikpsykologi og musikneurovidenskab præsenteret af en række af de fremmeste internationale forskere inden for feltet. Der er tilmeldt op mod 500 deltagere fra alle verdenshjørner, og blandt oplægsholderne er der forskere fra bl.a. Japan, Indien, New Zealand, USA og Europa. Ca. 70 deltagere er fysisk til stede i Aarhus, resten deltager online.

Temaet for konferencen er: “Connecting with music across the lifespan”. Gennem en række symposier, workshops og posterpræsentationer bliver deltagerne præsenteret for den sidste nye viden inden for en bred vifte af områder, eksempelvis om samspillet mellem krop og hjerne under musikudøvelse; om problemer med evnen til at synge rent gennem et helt livsforløb; om understøttelse af sund aldring gennem musikudøvelse – og meget, meget mere.

Konferencedeltagerne får her dels opdateret deres viden inden for hele feltet af musik og neurovidenskab, dels får de inspiration til egen forskning eller nye værktøjer til det videre arbejde med eksempelvis brug af musik i behandling af vidt forskellige problematikker i relation til mental og fysisk sundhed.

Tværfagligt samarbejde

Det Jyske Musikkonservatorium har gennem mange år haft et unikt tværfagligt samarbejde med Danmarks Grundforskningsfonds ”Center for Music in the Brain (MIB)” under Aarhus Universitet. Lederen af MIB, professor Peter Vuust, der også er forskningsprofessor ved DJM, bidrager sammen med flere forskere fra MIB med oplæg på konferencen, der er arrangeret af den italienske Mariani Fond.

En række af DJM’s undervisere bidrager desuden med posterpræsentationer af deres forsknings- og udviklingsprojekter. Eksempelvis viser professor Kristian Steenstrup gennem sit projekt ”Imagine, Sing, Play!” hvordan mental træning og brug af sang kan erstatte dele af den fysiske øvning, med samme effekt, ved spil på trompet. Og lektor Bjørn Petersen viser hvordan en ny målemetode, baseret på EEG (teknik til at registrere hjernens elektriske aktivitet), på en objektiv måde kan vise musikopfattelsen hos døve, der hører vha. et cochlear implantat, hvilket kan hjælpe audiologer med programmering af implantatet.

Endelig er der i løbet af konferencen en række musikalske indslag, som primært bliver leveret af studerende og undervisere fra Det Jyske Musikkonservatorium. De internationale gæster vil bl.a. kunne opleve konservatoriets bigband, sang og dans med studerende fra uddannelsen for Rytmisk Musik og Bevægelse samt en interaktiv sangsession med professor i rytmisk korledelse Jim Daus Hjernøe.

Alle nyheder