Unge dirigenter – og unge komponister

Når man er dirigentstuderende, har man brug for et orkester at øve sig på, og derfor stiller landsdelsorkestrene op en gang om året for dirigentstuderende fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i København. Ved denne koncert skal de studerende dirigere Aarhus Symfoniorkester i forskellige værker.

Som led i et nyt samarbejde mellem Det Jyske Musikkonservatorium, landsdelsorkestrene og dirigentklassen ved DKDM skal de kommende dirigenter også prøve kræfter med to helt nye værker, skrevet til lejligheden. Disse to værker er skrevet af to studerende fra komponistklassen ved DJM, Jacob Ridderberg og Josué Blanco.

Ridderbergs værk ”Extremities” fremhæver sider af orkestret, som normalt har en mindre fremtrædende rolle. Blancos værk ”Om lys” bygger på en musikalsk skala, som komponisten selv har udviklet på baggrund af Goethes farvelære.

Jakob Ridderberg siger bl.a. om sit stykke:
“Extremities is a piece that examines and highlights that which is normally considered as auxiliary rather than primary. The piece is in other words concerned with bringing that which is at the edge of music, the orchestra etc. towards the center: Auxiliary Instruments such as piccolo flutes, eb clarinet, crotales, glockenspiel and bass trumpet are given primary/essentiel parts in the music; and extreme registers and dynamics are used for prolonged periods of time.”

Josué Blanco siger om sit stykke:
“Color, light, and sound are mixed in a synesthetic exercise, based on the relations between light and the colors that both, Newton and Goethe, explained through the vision of the decomposition of white light. The resulting seven colors, or visible spectrum, are all those colors that can be seen in this decomposition (red, orange, yellow, green, blue, indigo, and violet). From Goethe’s Theory of Colors, I developed a musical scale, the basis of the sound work, on a synesthetic relationship.”

Koncerten præsenteres af de dirigentstuderendes studielektor, den erfarne dirigent Michael Schønwandt, som også giver publikum et par ord med på vejen.

Arrangementet er gratis, og du kan bare dukke op uden billet. Kom gerne i god tid.

Alle events