KONSert Aalborg

Program:
Jirasol Pereira, ELM
Matthias Nørris Jensen, trommer
Lasse Bygum Herold Krarup, trommer
Lasse Hansen, trommer
Oskar Rank, trommer

Alle events