Ny debut-CD – Julia spiller Bach

“Bach har ikke givet sine små klaversatser et eneste ord med på vejen. Ikke en eneste fortolkningsanvisning. Men Julia har et særligt talent. Opgaven at få disse satser til at leve som andet end ophøjede “Übungen” falder hende så let og ligetil, og med denne enestående evne rammer Julia så dybt, at vi tænker: “Jeg har aldrig hørt skønnere fortælling”.

Anne Øland
Professor ved Det Jyske Musikkonservatorium, Aarhus

Bachs inventioner og sinfoniaer
Ordet invention kommer oprindeligt fra det latinske ”inventio”, opfindelse. Betegnelsen forekommer i forskellige værktitler fra tiden før Bach, dog næppe nok til at kunne betegnes som en egen formkategori. Når betegnelsen i dag har en plads i vores musikalske bevidsthed, skyldes det ene og alene, at Bach i udgaven fra 1723 anvendte titler som ”Inventio” og ”Sinfonia”. I den oprindelige udgave ”Klaverbüchlein für W.F. Bach” (sønnen Wilhelm Friedemann Bach) fra 1720 forekommer titlerne ”Preambulum” og ”Fantasia”. I forordet til versionen fra 1723, fremgår det, at de skal fremelske klaverspillet i en sangbar form både i form af kompositionsteknik
og stilfølelse!

At Bach har valgt at tilegne samlingen en af sine sønner er ikke tilfældigt. Der findes flere eksempler på, at han udgiver samlinger, der tilegnes medlemmer af familien, eksempelvis er de enestående triosonater for orgel angiveligt komponeret med tanke på hans sønner. Når det gælder inventionerne og sinfoniaerne, er de af eftertiden oven i købet sat i en didaktisk sammenhæng. Sådan er det også blevet i praksis ved de musikalske uddannelses-institutioner, hvor et stort antal pensumlister ligefrem indeholder krav om fremførelse af en invention eller en sinfonia.

Grunden til det er åbenbar. Fremførelsen af dem indeholder de ultimative krav til teknik, formsans og detaljer. Samlet set udgør samlingen af inventioner og sinfoniaer et eget univers på linje med flere af Bachs øvrige samlinger, eksempelvis ”Das wohltemperiertes Klavier”. Musikhistorien kender næppe noget bedre eksempel på musik, der kombinerer det kompositoriske og det interpretatoriske. Når man hører musikken, skal man tillige være klar over, at den, på samme måde som Bachs øvrige musik, afspejler en sammenhæng mellem livsholdning, tro, talsymbolik og det musiske, der på mange måder er fremmed for vores tid. Det gør til gengæld inventionerne og sinfoniaerne desto mere fascinerende at vende tilbage til både som udøver og tilhører.

Når det gælder satsernes musikalske form, har de – trods det, at de fleste starter i flerstemmighed – det til fælles, at hovedtemaet også gennemføres i de øvrige stemmer, altså nært beslægtet med fugaen. Inventionerne holder sig to-stemmige og udgør derved en opgave i at flette to helt ligeværdige linjer sammen, mens sinfoniaerne er tre-stemmige. Deres udfordring ligger derved mere i at balancere et kollektiv af stemmer. Valg af instrument er et andet interessant tema. Udførelse af satserne på et moderne klaver giver mange udfordringer og muligheder, ikke mindst giver udførelse af forsiringer og artikulation helt andre udfordringer end på et cembalo.

Bachs inventioner og sinfoniaer – en tidløs udfordring til alle tiders tangentspillere!

Ivar Mæland
Rektor ved Vestervig Kirkemusikskole

Julia Tabakova
Julia Tabakova er født og opvokset i Chernigev i det nordlige Ukraine. Hun er ud af en musikerfamilie, hvor moren er klaverlærer. Lige fra sit sjette år har hun fulgt det ukrainske musikundervisningssystem, som hun har gennemgået helt til sin debut fra det nationale konservatorium i Kiev i 2004. Siden har hun studeret på Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus hos Anne Øland, hvorfra hun afsluttede som kandidat i 2006, og efterfølgende debuterede som solist i 2008.

Hun har spillet adskillige koncerter rundt om i Europa, blandt andet i Ukraine, Rusland, Grækenland, Bulgarien, Italien, Østrig, Tjekkiet og Danmark. Desuden har hun arbejdet en del som akkompagnatør, både for mange unge solister i Danmark, men også ved Den Jyske Opera. Udover sit klaverspil spiller hun også orgel og bruger meget tid på undervisning.

Hendes teknisk stærke spil, og samtidigt meget sympatiske fremtræden og udtryk, har det med at vinde publikums hjerter, som for eksempel ved Nordisk Pianistkonkurrence i Nyborg, 2007, hvor hun mest af alt løb med publikumsprisen.