Ole Kühl: Improvisation og tanke

"Dette lille bind indeholder - i lettere modereret form - den tekst, jeg i foråret 2003 færdiggjorde og indleverede på Musikvidenskabeligt Institut i Århus som mit speciale."

“Grundidéen i dette projekt stammer tilbage fra det år (1999-2000), da jeg læste suppleringsfag på Center for Semiotik ved Aarhus Universitet. Under vejledning af professor, dr. phil. Per Aage Brandt forskes her intenst i, hvordan vi mennesker tænker, handler og skaber mening i vores tilværelse og i verden omkring os. Den kognitive semiotik, som centrets metode nu om dage kaldes, er en tværvidenskabelig tilgang til basale menneskelige spørgsmål, og har udvidet semiotikkens arbejdsområde betydeligt. Blandt disciplinerne kan nævnes dynamisk semiotik, katastrofeteori, kognitiv lingvistik, neurofysiologi og hjerneforskning, biologi, etologi m.v. Centrets forklaringsmodeller og teorier er under konstant udvikling, dels i kraft af egne resultater og kritiske diskussioner, dels gennem mødet med nye forskningsresultater fra fronlinjer kloden over.

“Som praktiserende jazz- og improvisationsmusiker havde jeg længe tænkt, at der måtte være andre, mere adækvate måder at beskrive og forklare improvisationens fænomen på end de gængse. Ikke at der er noget i vejen med II-V-I’ere (jazzens allestedsnærværende kadenceformel) eller biografier om Coltrane og Miles Davis, men afstanden til det, der egentlig foregår, er meget stor. Gennem mit arbejde på Centret begyndte jeg at øjne muligheden for at udmønte nogle af disse idéer.”

Ole Kühl i Indledningen til “Improvisation og tanke”