Kristian Steenstrup: Messingblæserpædagogik/Teaching Brass

Trompetdocent ved Det Jyske Musikkonservatorium, Kristian Steenstrup, har udgivet bogen "Messingblæserpædagogik", som er en videnskabelig gennemgang af messingblæserteknik og -pædagogik. Bogen er også kommet på engelsk under titlen "Teaching Brass"

Udgivet på Aarhus University Press

Professor Niels-Ole Bo Johansen om bogen:

“Messingblæserpædagogik gennemgår grundigt forskellige aspekter af forhold vedrørende undervisning af messingblæsere. I bogen gøres der op med en del myter om bl.a. embouchure, vejrtrækning, artikulation m.v. ved hjælp af forskningsresultater og viden fra så forskellige områder som akustik, fysiologi, neurologi, aerodynamik, stemmeteori og solfege. Dette dog set fra den praktiske pædagogs synsvinkel.

“Denne bog er først og fremmest skrevet for messingblæserpædagoger, der ønsker en større indsigt i det videnskabelige grundlag for messingblæserpædagogikken – et område hvor det hidtil har været vanskeligt af fremskaffe relevant litteratur. Kapitlerne om de respiratoriske aspekter af spil på messingblæseinstrumenter kan endvidere med udbytte læses af træblæsere og sangere, da en stor del af disse forhold er analoge.”

Kristian Steenstrup

Trompetisten Kristian Steenstrup er uddannet på Det Jyske Musikkonservatorium, hvor han opnåede diplomeksamen og Musikpædagogisk Diplomeksamen i 1992 samt på Northwestern University i Chicago hos professor Vincent Cichowicz. Desuden har han studeret privat hos Arnold Jacobs og John Henes. Siden har han virket som freelance-musiker bl.a. med assistance i alle danske symfoniorkestre.

Han har givet kurser i træ- og messingblæsere i Oslo Filharmoniske Orkester, Det Norske Blåsensemble, Den kongelige Livgardes Musikkorps og andre militærorkestre i Danmark, Guildhall School of Music, London, London College of Music, Det Nationale Musikakademi i Estland, Ingesund Musikhøjskole, Sverige, danske konservatorier o.m.a.

Kristian Steenstrup har siden 2000 været ansat som docent i trompet ved Det Jyske Musikkonservatorium og har endvidere undervist ved alle øvrige musikkonservatorier i Danmark.