Karen-Lis Kristensen: “Temaer i Musikpædagogikken”

Bogen:

Temaer i Musikpædagogikken, redigeret af Karen-Lis Kristensen, indeholder 16 artikler skrevet af nyuddannede musiklærere fra Center for Rytmisk Musik og Bevægelse (nu afdeling for Rytmisk Musik og Bevægelse under Det Jyske Musikkonservatorium).

Artiklerne tegner tilsammen et billede af det musikpædagogiske felt, der omkranser uddannelsen der har SDS (sang, dans og spil), sammenspilsledelse og hovedinstrument som hovedfag.

Titler:

Autoritet i undervisningen, Kreativitetens væsen, De gode intentioner – om musikundervisning på to forskellige grundlag, Musikpædagogik i forandring?, SDS-faget og festen, SDS og Grundtvig, Læring i situeret perspektiv, Alle mennesker kan synge – om sang og sangpædagogik, Dans, dans, dans! Om dansens væsen og betydning, Rytmisk- motorisk koordination, Til stede i musikken, Antroposofi og musik – set gennem en rytmisk musikers “briller”, Rammer der ikke strammer – om 7-11åriges ideelle udfoldelsesrammer, Tanker omkring rytmisk sangundervisning, Forberedelsen til forberedelsen – om målet med musikundervisning…, Musik og kreativitet i folkeskolen – og hvad så!