Det Jyske Musikkonservatorium – Sangfaggruppen gennem 45 år (1959-2004)

Redaktion: Peer Birch og Erik Kaltoft

Fra bogens forord:

“Denne beretning om sangfaggruppens historie bygger på Det Jyske Musikkonservatoriums årlige beretninger men også på vores personlige oplevelse af de markante begivenheder, der havde betydning for sangfaggruppen og var med til at profilere den i den femogfyrreårige periode, der beskrives i denne fremstilling. Den er i sagens natur præget af erindringens tendens til at afklare og forskønne ting, der sket for efterhånden rigtig længe siden. Men det var kulturelt set en gylden tid, der begyndte omkring 1960 med opsving i samfundsøkonomien og med politisk vilje til (endelig) at støtte provinsens kulturliv. Det skete i forlængelse af Musikkommissionens Betænkning nr. 322 fra 1963 og En kulturpolitisk Redegørelse afgivet af Ministeriet for Kulturelle Anliggender nogle år senere, der gjorde samtlige fem danske konservatorier til statsinstitutioner. En særstilling fik Det Jyske Musikkonservatorium, der i lighed med Det Kgl. Danske Musikkonservatorium skulle have overbygning med solistklasse og debutafholdelse. Det er i hvert fald en objektiv kendsgerning, at perioden blev en virkelig opgangstid for konservatoriet i Århus. Både skiftet fra privatinstitution til statsinstitution og det samtidige lederskifte i studieåret 1963/1964 gav vind i sejlene og krævede ansættelse af flere pædagogiske kræfter.

Blandt de mange, der red på denne musikkulturelle velfærdsbølge var DJMs sanggruppes senere leder Peer Birch, der i 1959 blev ansat som vikar på konservatoriet i Århus samtidig med sin ansættelse som sanglærer ved Aarhus Universitet. Med sine erfaringer fra det professionelle musikliv stod det ham klart, at det pædagogiske felt såvel som det musikdramatiske var livsnødvendige elementer i en samfundsduelig sanguddannelse, hvis de studerende efterfølgende skulle kunne ernære sig ved musikalsk virksomhed.

Derfor blev den pædagogiske uddannelse med den nødvendige bevidstgørelse af sangteknik, musikformning og fortolkning fra første færd en essentiel del af uddannelsen, og det har den været siden.”

Peer Birch og Erik Kaltoft