Alfred Cortot “Klaverteknikkens rationelle principper”

Oversat af Nathalie Boisdet og John Damgaard

“Alfred Cortots ‘Klaverteknikkens rationelle principper’ har gennem snart hundrede år været anvendt af de fleste pianister jorden over. Årsagen er formodentlig, at Cortot frem for bare at kreere et utal af mere eller mindre fremragende øvelser prøver på at skabe en systematisk metodik, som han selv er så fri at mene dækker alle de tekniske vanskeligheder, man kan forestille sig. Skulle dette imidlertid ikke være tilfældet, er det uundgåeligt, at alene arbejdet med dette værk vil påvirke en pianist i sådan en grad, at han eller hun bagefter vil angribe tekniske vanskeligheder på en meget mere hensigtsmæssig måde og med meget større overblik over arbejdsproces og forventet resultat.

“I Cortots afsnit med repertoire er der mange henvisninger til bestemte udgaver. Selv om man i dag har et langt større udvalg af udmærkede udgaver – herunder såkaldte urtekstudgaver – end på Cortots tid, har vi alligevel medtaget dem, som er nævnt i originalen, da de viser, hvad Cortot havde at arbejde ud fra, samtidig med at de kan inspirere til yderligere fordybelse i visse værker, når man betænker, at man ikke får den ultimative sandhed, bare fordi der står urtekst uden på en udgave.”

John Damgaard, professor ved Det Jyske Musikkonservatorium