Sangskrivning / Komposition

Som rytmisk sangskriver og/eller komponist kan du vælge mellem flere forskellige uddannelser:

Sangskrivning

– selvstændig bachelor- og kandidatuddannelse i Sangskrivning (Aarhus)

Sangskrivning/Komposition

Er et højt prioriteret obligatorisk fag for alle studerende på bacheloruddannelsen i Rytmisk Musik i Aalborg
På kandidatuddannelsen i Rytmisk Musik i Aalborg er Sangskrivning og Komposition sammen med det beslægtede fag Musikproduktion selvstændige valgfag, der giver mulighed for yderligere specialisering.

Komposition/Sangskrivning

– kandidatuddannelse for rytmiske musikere med specialisering i komposition eller sangskrivning (RM, Aarhus)

Sangskrivning (Aarhus)

Sangskrivning hører under det rytmiske hovedområde men har sin egen studieplan for henholdsvis bachelor og kandidat. Udover hovedfag og fag, der understøtter hovedfaget, har du også almene fag, pædagogiske fag og entreprenørskab.

Som sangskriverstuderende bliver du en del af et levende og mangfoldigt studiemiljø, hvor du ud over undervisning i dit hovedfag og andre grundfag deltager i tværgående projekter både i og uden for huset. Du arbejder tæt sammen med dine medstuderende, også på andre fag og hovedområder, og derigennem udvider du dit netværk og får ny inspiration.

Undervisningen tager udgangspunkt i dine egne kunstneriske idéer. Du får udviklet dit kompositoriske talent, og du arbejder med historiefortælling, sproglig identitet, analyse af tekster, tekstskrivning på dansk og engelsk, co-writing, arrangement, instrumentering samt produktion og sound. En del af undervisningen former sig som forberedelse til og evaluering af din sangskrivning på koncertcaféer og workshops.

Bachelorer vil typisk gå videre på en beslægtet kandidatuddannelse eller skrive til egne projekter eller til andre kunstnere, forlag, film, scenekunst mv.

På kandidaten kombineres individuelle projekter med såkaldte laboratorier med diskussion, kritik og erfaringsudveksling mellem studerende og undervisere. I internship kommer du i praktik hos eller arbejde sammen med en kunst-, erhvervs- eller musikinstitution.

Studieplaner

Se studieplanerne for sangskrivning (BMus/MMus Sangskrivning) under de rytmiske studieplaner, under ”Sangskrivning Aarhus”.

Rytmisk musik (Aarhus) – Komposition/sangskrivning

Kandidatuddannelsen som rytmisk komponist/sangskriver bygger oven på den viden og de færdigheder og kompetencer, du har fået på en rytmisk bacheloruddannelse. Udover hovedfag og støttefag har du også entreprenørskab.

Med udgangspunkt i dit eget musikerskab specialiserer du dig enten i rytmisk komposition eller i sangskrivning. Der er stor selvstændighed i uddannelsen, du kan vælge mellem en bred vifte af valgfag, seminarer, workshops, projekter og undervisningsformer.

Undervisningen i komposition giver dig relevante fag og teknikker, der udvikler dine færdigheder i at skrive for rytmiske ensembler, herunder partiturbaseret komposition for større ensembler.

Undervisningen i sangskrivning giver dig relevante sangskriverteknikker og lægger derudover vægt på tekstskrivning og på sammenhængen mellem musik og tekst.

Studieplan

Se studieplanen for komposition/sangskrivning (MMus Rytmisk komposition og sangskrivning) under de rytmiske studieplaner, under ”Rytmisk musik (RM)”.