Rytmisk komposition

Rytmisk komposition fokuserer på udviklingen af din kompositoriske praksis inden for en bred vifte af musikalske sammenhænge.

Vi arbejder med udgangspunkt i den rytmiske musiks kompositionstekniske, æstetiske og stilistiske retninger, og der bliver skrevet musik for forskellige typer af ensembler.

Uddannelsen har en høj grad af valgfrihed og indgår i tæt samarbejde med de øvrige komponister på tværs af de skabende uddannelser (elektronisk komposition, klassisk komposition og sangskrivning). På uddannelsen arbejder vi endvidere med kunstnerisk entreprenørskab.

Studieplan

Se studieplanen for komposition (MMus Rytmisk komposition) under de rytmiske studieplaner, under ”Rytmisk musik (RM)”.