Optagelsesprøver Aarhus

Ændringer i optagelseskravene for 2021 foretaget med baggrund i Covid-19

Der er for 2021 foretaget nedenstående midlertidige ændringer i forhold til optagelseskravene inden for en række områder:

Komposition og Sangskrivning i Aarhus

Alle samtaler i Aarhus til komposition (klassisk, rytmisk, elektronisk) samt sangskrivning gennemføres online.

Almen Musikledelse (BA) i Aarhus

Ansøgere til bacheloruddannelsen i Almen musikledelse skal ikke medbringe eget hold/gruppe til prøven i ”Grundlæggende musikformidling, korledelse eller musikledelse”. Ansøgeren skal i stedet arbejde med en tilstillet gruppe på 9 DJM AM-studerende.

Almen Musikledelse (KA) i Aarhus

Ansøgere til kandidatuddannelsen i Almen musikledelse skal ikke medbringe eget hold/gruppe til prøven i ”Musikpædagogisk praksis”. Ansøgeren skal i stedet arbejde med en tilstillet gruppe på 9 DJM AM-studerende

Rytmisk Musikpædagog (KA) i Aarhus

Ansøgere til kandidatuddannelsen i Rytmisk Musikpædagog skal ikke medbringe eget hold/gruppe til prøven i ”Musikpædagogisk praksis”. Ansøgeren skal i stedet arbejde med en tilstillet gruppe på 6-8 DJM RM-studerende.

For alle ansøgere på rytmisk linje i Aarhus (RM og RMB)

For ansøgere bosiddende i Danmark (uanset nationalitet) vil optagelsesprøven blive gennemført som normalt ved fremmøde.
For ansøgere der IKKE er bosiddende i Danmark (uanset nationalitet) vil optagelsesprøven blive gennemført ved indsendelse af video (10 minutters koncertprøve) og online eksamination (generelle musikalske færdigheder).
Ansøgeren får direkte besked herom via mail, efter DJM har modtaget ansøgningen.
Linket til indspilningen skal være os i hænde senest d. 28.12. kl. 12.00 og sendes på mail til: [email protected].

Se retningslinjer for rytmiske optagelsesprøver i Aarhus.

Klassisk linje i Aarhus

For ansøgere bosiddende i Danmark (uanset nationalitet) vil hovedfagsprøven være med fremmøde i konservatoriets lokaler.
Hørelære vil være en mundtlig prøve på Zoom og musikteori en online-test i Moodle.
Til prøven i klaver udelades prima vista. Værker og skalaer (F-dur og E-mol melodisk) skal indspilles og uploades til f.eks. en lukket YouTube-kanal (eller andet sted, der ikke kræver abonnement eller login).  Linket til indspilningerne skal være os i hænde senest d. 28.12. kl 12.00 og sendes på mail til: [email protected].

Ansøgere, som ikke bor i Danmark henvises til hjemmesiden på engelsk for oplysninger om ændringer til optagelsesprøverne eller følg dette link.