Strygerinstrumenter

DJM har et rigt strygermiljø med kammermusik, strygeorkester og samarbejdsprojekter med professionelle symfoniorkestre og ensembler. Lejlighedsvis kan der også være mulighed for at deltage i en opera-opsætning. Vi får jævnligt besøg af Internationale kunstnere, bl.a. i forbindelse med New Musik for Strings-festivalen.

Tværgående samarbejder

Desuden er der et tæt samarbejde med DJM’s rytmiske og elektroniske afdelinger. De inddrager jævnligt strygere i deres projekter, og du har som klassisk stryger også gode muligheder for at finde samarbejdspartnere blandt de rytmiske og elektroniske studerende.

De pædagogiske strygeruddannelser foregår i samarbejde med musikskoler og MGK-kurser i regionen.

Samtidsmusik og tidlig musik

DJM har fokus på den stigende efterspørgsel efter ”den alsidige og informerede musiker”. Derfor tilbyder DJM specialundervisning i samtidsmusik og workshops med komponister, og vi tilbyder undervisning i opførelsespraksis inden for barok og tidlig klassik.

Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte studerendes behov og niveau.

Solistopgaver

Gennem auditions har du mulighed for at blive udvalgt til solistopgaver med både symfoniorkestre og kammerorkestre. I DJM’s fine koncertsale er der rig lejlighed til at spille og forberede sig til koncerter og auditions.

Underviserne

Alle undervisere er musikere med stor erfaring som både solister, kammermusikere og orkestermusikere, også internationalt. Se mere via foto-link t.h.

Bachelor (3 år)

På bacheloruddannelsen (BMus Orkestermusik) får du viden, færdigheder og kompetencer til at begå dig som orkestermusiker, musikpædagog og entreprenant deltager i musiklivet. Bachelor-delen afsluttes med et bachelorprojekt.

Fagene er delt op i fire områder:

  • Hovedområde: Fag hvor du er udøvende samt fag der understøtter dette
  • Pædagogik: Fag hvor du formidler og underviser samt fag der understøtter dette
  • Almene fag: Grundlæggende musikteoretiske fag
  • Entreprenørskab: Fag og projekter, hvor du får erfaring som iværksætter m.m.

Kandidat (2 år)

Alle kandidatuddannelser (cand.musicae) omfatter entreprenørskab og afsluttes med kandidatprojekt.

Derudover kan du vælge mellem:

Orkestermusiker

Giver specialiseret viden, færdigheder og kompetencer til at begå sig som musiker på højeste niveau. Orkestermusikerlinjen kræver optagelsesprøve.

Musikpædagog, orkesterinstrument

Giver specialiseret viden, færdigheder og kompetencer til at begå sig som musiker og som musikpædagog på højeste niveau.

Musikpædagog med ensembleledelse

Giver specialiseret viden, færdigheder og kompetencer til at begå sig som musiker, ensembleleder og musikpædagog på højt niveau.

Musikpædagog med samtidsmusik

Giver specialiseret viden, færdigheder og kompetencer til at begå sig som musiker og som musikpædagog på højeste niveau og til at virke indenfor samtidsmusikken og kunne tilegne sig nye værker og deres æstetiske udtryk.

Fra bacheloruddannelsen er det også muligt at søge ind på kandidatuddannelsen i hørelære eller korledelse. På disse kandidatuddannelser er der dog intet instrumentalt hovedfag.

Solist (2 år)

Efter kandidatuddannelsen er det muligt at søge ind på en to-årig solistuddannelse (advanced postgraduate diploma), inkl. evt. studieophold i udlandet. Uddannelsen kræver optagelsesprøve, og den afsluttes med en offentlig koncert.

Studieplaner

Bachelor-, kandidat- og solistuddannelserne er nøje beskrevet i hver sin studieplan. Find den relevante studieplan i den samlede oversigt over alle klassiske studieplaner her.