Inspirationskursus i Rytmisk Korledelse

Inspirationskursus for musiklærere og andre med mindst 2 års professionel erfaring inden for musikundervisning og korledelse

Online Inspirationskursus for korledere i efteråret 2020.

Læs mere her

 


Følgende to kurser udbydes ved fysisk fremmøde på Campus Aalborg

Konservatoriet udbyder et inspirationskursus over 2 moduler (modul 1 og flexmodul), hvor hvert modul består af 3 x 3 dage. Kurset udvikler deltagernes kunstneriske og praktiske færdigheder inden for kordirektion, sang, teori m.m. i relation til rytmisk korledelse.

Undervisere

Underviserteamet har referencer til både Bobby McFerrin, The Real Group, Touché og Vocal Line og med de bedste gæsteforelæsere inden for bl.a. beatboxing med RoxorLoops og concert design med Astrid Vang-Pedersen.

1) Modul 1

Kurset udbydes kun i efterårssemesteret eller efter aftale. Minimum 6 deltagere.

Udover undervisning i rytmisk korledelse er der undervisning i SSB (sang, spil og bevægelse), hørelære og teori samt soloundervisning i klaver og sang.

Det forventes at deltagerne arbejder ugentligt med deres egne kor i perioderne mellem undervisningen.

2) Flexmodul

Kurset udbydes på begge semestre.

Flexmodulet er for deltagere som allerede har gennemført modul 1 eller anden meritgivende korlederuddannelse. Du vil følge den undervisning der matcher dit erfaringsgrundlag og kvalifikationer.

Udover undervisning i rytmisk korledelese vælger kursisterne 2 valgfag som solotimer (2 x 45 minutter per campus). Eksempler på valgfag kan være hørelære, SSB, arrangement, klaver, sang m.m.

Det er muligt at deltage på flexmodulet flere gange.

Datoer

Se alle datoer her.

Undervisningen foregår på Det Jyske Musikkonservatoriums afdeling i Musikkens Hus i Aalborg. Hvert 3-dages forløb varer fra torsdag kl. ca. 12 til lørdag kl. ca. 17.

Ekstra online undervisning kan tilkøbes.

Undervisningen foregår på engelsk.

Se en mere udbygget beskrivelse (på engelsk) om kurset her.

Pris

Ét modul (3 x 3 dage): 8000 DKK.
Deltagerne bekoster selv indkvartering og forplejning.

Ekstra online undervisning: 135 Euro pr. session a’ 60 min.

Tilmeldingsfrist

Modul 1 (for efteråret 2021). TBA
Minimum 6 deltagere.

Flexmodul: 23. november

Tilmelding

Tilmeldingsblanket

Blanketten udfyldes og mailes til Anne Vilsen

Kursusledelse

Professor Jim Daus Hjernøe

RAMA Vocal Center

Se mere her