Inspirationskursus i Rytmisk Korledelse

Inspirationskursus for musiklærere og andre med mindst 2 års professionel erfaring inden for musikundervisning og korledelse

Modul 1  (udbydes kun i efteråret)

Konservatoriet udbyder et inspirationskursus over 2 moduler (modul 1 og flexmodul), hvor hvert modul består af 3 x 3 dage. Kurset udvikler deltagernes kunstneriske og praktiske færdigheder inden for kordirektion, sang, teori m.m. i relation til rytmisk korledelse.

Der arbejdes med øvekor, og en del af undervisningen læses sammen med konservatoriets ordinære studerende. Udover korledelse er der undervisning i musik og bevægelse/dans, hørelære og teori samt soloundervisning i klaver og sang.

Det forventes at deltagerne arbejder ugentligt med deres egne kor i perioderne mellem undervisningen.

Flexmodul (udbydes forår og efterår)

Flexmodulet er for deltagere som allerede har gennemført modul 1 eller anden korlederuddannelse fra Musikkonservatoriet.

Der arbejdes forsat med korledelse på flexmodulet. Herudover har deltagerne 2 valgfag som solotimer, 2×45 minutter per campus. Eksempler på valgfag kan være hørelære, arrangement, klaver, sang mm. Det er muligt at deltage på flexmodulet flere gange.

Datoer

Se alle datoer under her.

Undervisningen foregår på Det Jyske Musikkonservatoriums afdeling i Musikkens Hus i Aalborg. Hvert 3-dages forløb varer fra torsdag kl. 12 til lørdag ca. kl. 17.

Supervision via videokonference kan tilvælges.

Der forventes betydelig international deltagelse, hvorfor undervisningen foregår på engelsk.

Se en mere udbygget beskrivelse (på engelsk) om kurset her.

Pris

Ét modul (3 x 3 dage): 8000 DKK.
Deltagerne bekoster selv indkvartering og forplejning.
Betaling: Kurset betales efter modtagelse af kursus bekræftelse fra Anne Vilsen.

Distance learning-sessioner: 135 Euro pr. session a’ 60 min.

Tilmeldingsfrist

Fredag d. 8. maj 2020 (for efteråret 2020)

Oprettelse af modul 1 kræver minimum 6 tilmeldte.

Tilmelding

Tilmeldingsblanket

Blanketten udfyldes og mailes til Anne Vilsen

Kursusledelse

Professor Jim Daus Hjernøe

RAMA Vocal Center

Se mere her