Diplomuddannelse i rytmisk korledelse (D-RK)

D-RK er for lærere, pædagoger og andre med en mellemlang, videregående uddannelse eller tilsvarende kvalifikationer samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring.

MIDLERTIDIGT LUKKET FOR OPTAG

60 ECTS – deltidsstudium

Vi tager udgangspunkt i hovedfaget rytmisk korledelse samt forskellige støttefag som klaver, teori/hørelære, bevægelseslære, korsang a cappella og med rytmegruppe og sangundervisning. Uddannelsen opkvalificerer dig færdighedsmæssigt, musikalsk og pædagogisk. Den udbydes også som master

Om uddannelsen

Hovedvægten i uddannelsen ligger på kvalificering af pædagogisk virksomhed indenfor rytmisk korledelse. Uddannelsen er professionsbaseret og ser studiekompetence som væsentlig for erhvervskompetencen.

Der arbejdes både individuelt og i grupper af vekslende størrelse. Hovedområdet indbefatter, at der lægges vægt på både musikalske færdigheder og praktisk pædagogisk virksomhed – dvs. at kunne udtrykke sig nuanceret, inspirerende, præcist, genkendeligt og forståeligt i rytmisk, vokalmæssigt og musikalsk samvær.

Opbygning

Uddannelsen gennemføres som et deltidsstudium á fire semestre og udgør samlet ét studieårsværk på 60 ECTS. Uddannelsen kommer primært til at foregå på konservatoriets afdeling i Aalborg samt via distance learning på internettet.

Uddannelsen er fagligt opbygget af 3 moduler:

  • Modul 1: Egne færdigheder og pædagogisk praksis
  • Modul 2: Egne færdigheder, pædagogisk praksis og korarrangement
  • Modul 3: Opkvalificering afsluttende med afgangsprojekt

Studieplan

Studieplan

Ansøgningsfrist

Klik her.

Elektronisk ansøgning med relevante uddannelsespapirer udfyldes inden ansøgningsfristen. Umiddelbart efter ansøgningsfristen modtager du yderligere information om optagelsesproceduren samt aflevering af opgave/video. Den 26. april modtager du den tilstillede opgave, som skal afleveres senest 4. maj. Optagelsesprøven finder sted 14. maj via internettet. Alt information modtages per e-mail fra Anne Vilsen.

Optagelsesprøve/-krav

Der ansøges elektronisk her.

Der arrangeres en særlig tilrettelagt optagelsesprøve, som skal bestås for at uddannelsen kan påbegyndes. Tilstillet opgave modtages 24. marts og afleveres 2. april.

Kravene ved optagelsesprøven finder du her: optagelseskrav

Kontakt

Professor Jim Daus Hjernøe