Låneregler

For at låne materialer fra konservatoriets biblioteker skal du være registreret som bruger, det bliver du ved at henvende dig på biblioteket i Aarhus eller Aalborg.

Udlån

Du registrerer selv dine lån ved udlånsautomaten.
Den, der registrerer et lån, er ansvarlig for at alle stemmer afleveres. Evt. gebyr vil blive opkrævet fra den, der har registreret lånet.

Lånetider

Lånetiden på alle materialer er 1 måned

Fornyelse af lån

Du skal selv forny dine i bibliotekernes baser

Forlængelse af lånetid kan ske op til 5 gange med mindre materialet er reserveret af anden bruger.
Forlængelse af lånetid kan tidligst ske 10 dage før lånetiden udløber.

Reservationer

I bibliotekets base kan du se om en bog er hjemme eller udlånt.
Du kan selv reservere udlånt materiale via samme side.
Biblioteket sender besked, når materialet kan hentes.

Aflevering

Aflevering af materiale sker ved udlåns-, afleveringscomputeren.  Materialet registreres som afleveret den påfølgende arbejdsdag.

Lånerstatus

Alle lån og reservationer kan ses på din konto, som du kan se når du logger på basen (se ovenfor). Her kan du også forny dine lån.

Hjemkaldelse og gebyr

Først får du en påmindelse om at du skal aflevere de lånte materialer.
Gebyrerne bliver først oprettet, når materialerne er afleveret.

Erstatningskrav efter 40 dage.

  1. hjemkaldelse udsendes 3 dage efter påmindelsen og der pålægges et gebyr på 25 kr.
  2. hjemkaldelse udsendes 14 dage efter 1. hjemkaldelse og der pålægges yderligere et gebyr på 25 kr.

Er materialet ikke afleveret eller fornyet 40 dage efter den regulære afleveringsdato overgår sagen til erstatning.
Overstiger gebyret 250 kr., udelukkes man fra hjemlån indtil betaling har fundet sted.

Ved udsendelse af regning pålægges et gebyr på 150 kr. pr. regning.

Beskadigede eller bortkomne materialer skal erstattes med reparations- eller genanskaffelsespris.

Kan materialet ikke genanskaffes, betaler brugeren et beløb svarende til en vurdering af materialets pris (fastsættes af Det Jyske Musikkonservatorium) samt et gebyr (følger Lov nr. 304 om Biblioteksvirksomhed).

For video/dvd kan udgiften for rettighedshavernes tilladelse til udlån betyde, at prisen bliver flere gange prisen ved almindeligt salg i datailhandlen.

Betaling af gebyr og erstatning kan ske i biblioteket med Dankort/Visa/Mastercard/Mobilpay.

Hvis materialet genfindes, tilbagebetaler Det Jyske Musikkonservatorium erstatningsbeløbet ved aflevering. Gebyrer tilbagebetales ikke.