Covid-19 info

Det Jyske Musikkonservatorium følger udviklingen i smittesituationen i Danmark.

Krav om mundbind (Aarhus)

10. december 2021
Fra fredag d. 10. december kl. 16.00 er der krav om mundbind ved indgangen til Musikhuset Aarhus. Mundbindskravet gælder i første omgang indtil d. 7. januar 2022.

Krav om coronapas

2. december 2021
Regeringen har besluttet, at der fra den 29. november 2021 indføres krav om coronapas på de videregående uddannelser som betingelse for fysisk fremmøde. Det sker for at begrænse smittespredningen.

Kravet retter sig både mod ansatte, studerende og besøgende samt andre personer med tilknytning til konservatoriet, som altså vil skulle fremvise coronapas, hvis man bliver bedt om det.

Samtidig opfordres alle til at holde afstand, bruge sprit samt blive hjemme, hvis man er sløj eller har andre symptomer på Corona. Såfremt man som studerende, ansat eller besøgende er smittet, skal man blive hjemme og give besked til personer, man har været tæt på samt til administrationschef Maria Ammitzbøll: [email protected].

Coronapas
Som ansat, studerende, besøgende el.lign. er der kun adgang til konservatoriet, hvis man kan fremvise et gyldigt Coronapas, der dokumenterer enten:
– at man er vaccineret mod Covid-19
– at man har været smittet med Covid-19
– eller at man er testet negativ for Covid-19. Kviktest må ikke være ældre end 48 timer. PCR-test må ikke være ældre end 72 timer.

Kontrol af Coronapas
Der vil blive gennemført stikprøvekontrol af dokumentation mindst 1 gang ugentligt.

Ved manglende dokumentation vil man blive bedt om at forlade skolens areal, indtil dokumentation kan forevises.

Spørgsmål kan rettes til rektor Claus Olesen eller adm.chef Maria Ammitzbøll.