image description

Lars Thodberg Bertelsen

Docent, Sang

Tlf:          +45 25 536 445

Undervisning i / Primært arbejdsområde:
Sang: solo/ensemble, stemmeteori, bachelor/kandidat- vejledning. Censorater (intern/ekstern)

Formelle kvalifikationer / uddannelse:
Mat/mus student fra Horsens Statsskole 1975
1 del A, medicin, Århus Universitet 1978
Cand.phil. musik, Århus Universitet 1981
Statsprøvet sangpædagog 1985, DJM
Sangdebut fra DJM 1987

Kompetencer: kurser, seminarer, udviklingsprojekter o.l.
Efterår 2011, Forskningskursus over 9 aftner.
Bl.a. indeholdende:
”Praksisforskning” Helle Winther Kammer
” Hvordan man læser en forskningsartikel” Mikkel Wallentin
“ Tricks of the Trade – in international publishing” Donald Smith
“Metode I forb.med måling at høreskader blandt musikere” Jesper Hvass Schmidt
”Spørgeskema som forskningsmetode” Bobby Zachariae
Interessante foredrag, især m.h.p. metoder og oversigt i forb. med puplication og ikke mindst læsning af forskningsartikler i forskellige tidsskrifter.

Erfaringsgrundlag / Seneste aktiviteter:
CD-indspilning af Otto Mortensens sange i samarbejde med pianisten Docent Tove Lønskov (I forb. med 100 året for O.M.`s fødsel) (Kbh. 2007)
CD-indspilning af ”Danske Romancer og Sange” (fra 1840-1936) (Foråret 2007)
Hovedpartiet som Don Pasquale i Donizetti` opera ”Don Pasquale” (Den Fynske Opera, Odense sommeren 2008)
Partiet som Don Bartolo i Rosinnis Barberen i Sevilla. (Den ny Opera, Esbjerg , 2009) (Band: Concerto Copenhagen)
Herudover mere end ca 150 koncerter indenfor de sidste 5 år i samarbejde med adskillige pianister, organister samt ensembler/orkestre.

FOREDRAG: ”Stemmen som udtryksmiddel” (foreninger, højskoler bl.a Askov 2010)

FOKU

Primært forsknings- eller projektområde:
Udvikling/tænkning af kuppelskærme i forb. med Stereoscopi undersøgelse af larynx.