image description

Ask Kæreby

Timelærer, Akustik/signalbehandling, Studie og lydteknik

Elektronisk komponist og tonemester, uddannet fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (MA) og Rytmisk Musikkonservatorium (BA).

Undervisningsområder på DJM: Akustik/signalbehandling, studie- og lydteknik, programmering og interaktion.

Med udgangspunkt i et eksperimenterende felt ønsker jeg at udfordre de studerende på tværs af genrer og diskurser, med forankring i et kunstnerisk og vidensbaseret felt. Jeg er optaget af det tværfaglige og hvorledes kunstnerisk skaben, praktisk kunnen og teoretisk viden kan og bør informere og krydsbefrugte hinanden. Desuden er det vigtigt for mig at mødet med de studerende foregår i gensidig respekt, at der kan være lige værdighed trods forskelle i faglighed. Ligeledes er det vigtigt at de studerende kan komme til orde på en konstruktiv måde, så værdifulde kommentarer og feedback kan inkorporeres i den løbende udvikling af undervisningen. Her har jeg særligt fokus på mangfoldighed, og søger fortløbende at undervisningen i både form og indhold skaber plads til andre perspektiver end de gængse.

Artikler etc:

Sounding Pico / Proceedings of RE:SOUND (peer reviewed): https://doi.org/10.14236/ewic/RESOUND19.13

Early days of Danish electronic music / Jungle Juice no.3 pp. 23–24: https://www.supernovaeditions.com/jungle-juice-3/

Den elektroakustiske kunst / Seismograf: https://seismograf.org/artikel/den-elektroakustiske-kunst

Mit kompositoriske arbejde ligger primært inden for feltet eksperimenterende lydkomposition og elektroakustisk musik. Jeg søger at udforske lydens potentiale som meningsbærer indenfor et kunstnerisk felt, og gennem eksperimenterende kompositioner udvikle mit klanglige udtryk. Min praksis er interdisciplinær og researchbaseret med komposition og lyddesign som metoder til at fortælle historier i kraft af lyd – inspireret af så forskellige tilgange som soundscape, musique concrète og futuristernes bruitisme. I mit arbejde med at organisere lyd udforsker jeg soniske strukturer – såsom hvornår reallyd ikke længere er realistisk eller hvornår en lydlig struktur fremstår musikalsk – og afsøger derigennem det lydlige rums kunstneriske, musikalske og narrative dimensioner.

Der kan høre uddrag på https://soundcloud.com/ask-kaereby