Colors in Music #3

“Colors in Music” er et samarbejdsprojekt mellem studerende og undervisere fra Det Jyske Musikkonservatoriums afdeling i Aalborg og fra National University of Music, Bukarest (Rumænien). Også musikere fra Aalborg Symfoniorkester og medlemmer af Center for Dansk Jazzhistorie i Aalborg tager del i projektet.

Idéen bag projektet er at lade studerende fra den klassiske musik og jazzen mødes i et sammenspil, hvor man undersøger, hvad musikere fra to forskellige musiktraditioner kan lære af hinanden. Inspirationen kommer fra Leonard Bernsteins berømte ”Harvard lectures”, hvor Bernstein netop betoner værdien af tværfaglighed. Ved at mødes på tværs af fag og traditioner, kan man udvide sin horisont og gøre op med grænser og fordomme i bl.a. musikverdenen.

Det sidste af de i alt tre møder finder sted i Musikkens Hus, Klassisk Sal, tirsdag d. 30. november kl. 18.00. Herfra vil de danske musikere spille for de rumænske studerende i en direkte livestreaming, ligesom der vil være en live dialog mellem Aalborg og Bukarest.

Der er gratis adgang til det musikalske møde, alle er velkomne.

Deltag evt. online – via link til streamingen: https://deic.zoom.us/j/5793012215

Der udstedes ikke billetter til denne koncert – kom i god tid.
Alle events