Ulrik Spang-Hanssen og Randers Kammerorkester

Concertos for organ and orchestra op.7

Händels Op.7 er lidt af et særtilfælde i musikhistorien, for selvom alle de store klassiske værker i grunden har vældig godt af at blive udsat for legebørn, som prioriterer fantasien højere end korrektheden, så er netop denne samling absolut forbeholdt sådan nogle mennesker.

Problemerne med at fremføre al musik fra længst forsvundne tidsaldre kan i grunden inddeles i to grupper: Problemerne med det, der står i noderne, og problemerne med det, der ikke står i noderne, og af disse to er den sidste kategori naturligvis langt den værste. I dette tilfælde er problemet ydermere ekstremt, fordi der er så voldsomme ‘huller’ – hele satser mangler, der står f.eks. bare “Adagio ex g”, og så følger ingen eller meget få noder, eller utallige steder hvor orgelstemmen bare holder op, og så står der “organo ad lib.”, “orgel efter behag”. Her går fantasien altså hen og bliver helt uundværlig, den ændrer værdi fra at være et krydderi, som man efter behag kan drysse over noderne for at få dem til at glide lidt bedre ned til at være den væsentligste forudsætning for, at projektet overhovedet kan gennemføres.

Det improvisatoriske element gør jo heldigvis, at en ‘autentisk’ fremførelse er fuldstændig utænkelig; man kan naturligvis ikke fremføre noget, der ikke er der, på en autentisk måde. Det, man finder på at lave på de ‘blanke’ steder, må nødvendigvis være ens eget og ikke Händels, selvom det da ikke gerne skulle skrige alt for meget mod omgivelserne stilistisk. Man er jo musiker, ikke arkitekt, og det skulle helst være til at holde ud at høre på.

Ulrik Spang-Hanssen