Ulrik Spang-Hanssen – Franz Liszt: Organ Works and Transcriptions

HVORNÅR ER ET VÆRK ET VÆRK? - om Liszts oeuvre for, med og omkring orgler og den slags instrumenter

Franz Liszt har opnået det sjældne at transcendere almindelig berømmelse og gå over til en slags ikonstatus eller begrebsstatus, kunne man vel sige. De er ikke mange, den slags overgår, hverken i levende live eller i eftermælet, og der er endnu færre, der opnår det både her og hisset. Mozart er fint med i forreste række; hans navn er blevet synonymt med tidligt udviklet musikalitet, Giacomo Casanova har monopoliseret den serielle erobring af kvinder, og det er og bliver meget vanskeligt for selv de snedigste filosoffer at tage kampen op med Sokrates i det offentlige omdømme, men bortset fra disse ganske få, så er den slags begrebsdannelse reserveret sagnhelte, eventyrfigurer og helgener af mere eller mindre tvivlsom autenticitet.

Liszt opnåede det i en ganske ung alder, og hans status har holdt sig uændret lige siden. Hvad der imidlertid er ganske unikt netop for ham er, at han har opnået det, uden at han rigtig kan sættes i bås og så ganske afgjort uden, at han er holdt op med at være omdiskuteret, ja, ind imellem simpelthen kontroversiel, selv her 122 år efter sin død i 1886.

Ser man på det udsnit af Liszts orgel- og harmoniumsværker, der er repræsenteret på disse CD’er, må man undres over det yderst svævende og lidet definerede forhold, han må have haft til, hvad der egentlig gør, at et værk er et værk, forstået som et bestemt musikstykke, der kan skelnes fra alle andre musikstykker, og som har én bestemt fremtrædelsesform og ingen anden.

Netop denne moderne værkopfattelse gør, at man nu om dage har copyrightlovgivning, KODA, Gramex, NCB, hele den beskyttelse af den kunstneriske ophavsret, som i vore digitale tider er i så stor fare, fordi den er blevet uhyre vanskelig at håndhæve. Det er præcis tanken om, at enhver komposition, ja, sågar enhver fortolkning af den, er unik, der gør, at den ikke uden videre kan tages i brug af andre uden at erlægge kolde kontanter herfor.

Der findes komponister såsom f.eks. J.S. Bach, Mozart eller César Franck, hvor man har indtryk af, at et værk i løbet af sin skabelsesproces bliver arbejdet frem til en endelig form, der så er værkets gestalt, der er identisk med værkets idé, og som der så ikke kan pilles mere ved uden at ødelægge noget grundlæggende. Hos Liszt er det helt anderledes. Hos ham er værket, som det foreligger for os, blot et øjeblikkeligt print eller måske et snapshot af værkets ur-idé og den form, det har lige nu, som kan være afhængig af mange forskellige faktorer, og som somme tider ændrer sig bare for at ændre sig. Herved deler han så at sige platform eller fremgangsmåde med en lang række illustre kolleger som Händel, Mendelssohn eller danskeren Rued Langgaard.

Disse komponister nåede kun i sjældne tilfælde frem til noget, der kan kaldes en endelig version af deres værker. Händel genbrugte mange af sine egne ting i utallige varianter og forklædninger, Mendelssohns grønne bøger vidner om det ofte meget store antal varianter, der findes inden den version, der blev publiceret, som han i øvrigt ofte arbejdede ivrigt videre på, og Rued Langgaard brugte tit sine egne manuskripter som forlæg for videre arbejde, omtrent som et barn, der uanfægtet bygger videre på sit legehus. På den foreliggende dobbelt-CD finder vi således en mængde værker der enten findes i flere versioner, eller som selv er en version af noget andet.

Ulrik Spang-Hanssen
Ulrik Spang-Hanssen er født i København og er uddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium i Århus hos domorganist Anders Riber. Han tog organisteksamen herfra med topkarakterer i 78 og debuterede fra konservatoriets solistklasse med glimrende anmeldelser i 81. Han har ydermere studeret hos Gaston Litaize i Paris og hos Jacques van Oordmerssen i Amsterdam; endvidere har Jesper Bøje Christensen fra Schola Cantorum i Basel været en stor inspirationskilde.

Ulrik Spang-Hanssen har spillet utallige koncerter i hele Europa og i USA, både som solist og akkompagnatør, og han har indspillet mere end 35 CD’er i eget navn, blandt andre Carl Nielsens, Buxtehudes, Hartmanns og Mendelssohns samlede værker for orgel. Han har medvirket i radio- og TV-udsendelser i 20 lande og er i øjeblikket stærkt optaget af romantisk opførelsespraksis hvilket, udover de allerede nævnte indspilninger, har ført til de første tre CD’er i en Rheinberger-serie, begyndende med koncerterne for orgel og orkester i samarbejde med Den böhmiske Kammerfilharmoni og den engelske dirigent Douglas Bostock, med hvem han også har indspillet englænderen Malcolm Arnolds orgelkoncert, der ikke har været indspillet før, og Händels orgelkoncerter op. 4.

Senest har USH udgivet Matthesons ”Der brauchbare Virtuoso” og Händels sonater for violin og continuo sammen med sine to kolleger i ”Trio Corelli”, Elisabeth Zeuthen Schneider og Viggo Mangor, og for nylig udkom det sidste udspil, sange fra Hugo Wolfs ”Spanisches Liederbuch” i Regers orgeltranskription sammen med den berømte tyske tenorsanger Markus Schäfer.

Af kommende udgivelser er der endvidere planlagt 2 CDer med musik af den danske komponist Niels Otto Raasted, en indspilning af ukendte engelske orgelkoncerter, Elgars orgelværker, Rheinbergers suiter for violin og orgel sammen med Kim Sjøgren, en improvisations-CD sammen med tenorsaxofonisten Christian Vuust og en dobbelt-CD med Händels orgelkoncerter op..7.

Spang-Hanssen blev i 83 organist ved Vor Frue Kirke i Assens på Fyn og kombinerede denne stilling med lærerstillinger ved konservatorierne i Odense og Århus, indtil han for nogle år siden valgte at koncentrere sig om lærer- og solistarbejdet i form at et professorat ved Det Jyske Musikkonservatorium. Han har givet adskillige mesterkurser i udlandet, bl.a. på Universität der Künste i Berlin, på Musikhøjskolen i Oslo, på konservatorierne i Toulouse og Douai og på forskellige amerikanske universiteter, ligesom han har været dommer i flere konkurrencer. I den nærmeste fremtid skal han igen undervise i Berlin ligesom han skal give mesterkursus i Paris.