Niels Viggo Bentzon: Chamber Music for Brass Instruments

Det lå i generne, at Niels Viggo Bentzon skulle blive noget ved musikken. På fædrene side var hans fætter komponisten Jørgen Bentzon, der sammen med Finn Høffding stiftede folkemusikhøjskolebevægelsen i Danmark. Og gennem sin mor, pianistinden Karen Emma Bentzon, nedstammede han fra Danmarks største musikerslægt, Hartmann-slægten.

Fornyelse af traditioner står som fællesnævner for de bestræbelser, forfædrene gav i arv til Niels Viggo Bentzon. ”Fornyelse” og ”tradition” er centrale begreber for den virksomhed, han selv lagde for dagen gennem sit virke fra opus 1, som han komponerede 20 år gammel i 1939, til han døde 80 år gammel d. 25. april 2000. I disse godt 60 år producerede Niels Viggo Bentzon musik med ufattelig flid og hurtighed. Over 600 opusnumre, hvoraf nogle, som de 13 bind Det tempererede klaver, hver rummende 24 præludier og fugaer, gør ham til Danmarks mest produktive komponist overhovedet.

Mange af de her indspillede værker er udgivet på Wilhelm Hansens Musikforlag og enkelte er også indspillet. Sammenholder man den her foreliggende indspilning med noder og plader, vil man opdage, at der er en række – nogle gange betydelige – forskelle. Det skyldes dels rettelser af oplagte trykfejl, dels at indspilningerne er foretaget med benyttelse af komponistens manuskripter, hvilket har medført væsentlige ændringer i forhold til de trykte udgaver af både trompet- og basunsonaterne.

Niels Viggo Bentzon opfattede ikke kun sine mange opusnumre som enkeltstående værker men også som led i en fortløbende proces, et livsværk. Han var ikke kun komponist men også udøvende musiker, og han lyttede til kolleger blandt musikere for at høre deres råd om, hvad der bedst lod sig gøre på forskellige instrumenter. Den her foreliggende indspilning udgør efter kunstnernes bedste overbevisning den optimale kombination af komponistens intentioner, som de er overleveret i manuskripter og trykte udgaver, og det instrumentalt mulige og mest hensigtsmæssige.

Medvirkende:
Jakob Keiding, waldhorn
Martin Schuster, trompet
Niels-Ole Bo Johansen, basun
Finn Schumacker, tuba
Erik Kaltoft, klaver

CD’ens indhold:

  1. Trio for trompet, horn og basun
  2. Sonate for waldhorn og klaver
  3. Sonate for trompet og klaver
  4. Sonate for basun og klaver
  5. Fett und Filz for tuba og klaver